vay tiền qua app vietcombank Chính sách cookie

Bằng cách sử dụng trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng (Dịch vụ trực tuyến) của Hityah Media Limited, bạn đồng ý được tự động bị ràng buộc bởi chính sách cookie này. Chính sách Cookies này giải thích cookie là gì và công ty sử dụng chúng như thế nào trong khi bạn sử dụng các dịch vụ.

Cookie là gì?

Nói chung, cookie bao gồm một tập hợp các tệp văn bản được sử dụng để ghi lại các tương tác của bạn với các dịch vụ. Cookies truyền dữ liệu cho chúng tôi cho phép chúng tôi ghi nhớ các cấu hình và tùy chọn của bạn khi sử dụng Dịch vụ. Các tham số khác mà cookie có thể truyền có thể liên quan đến quốc gia của bạn, thiết bị được sử dụng, tùy chỉnh tùy chọn trang và bất kỳ dữ liệu nào khác mà cookie có thể truyền thông thường.

Trang web và dịch vụ của công ty cũng có thể sử dụng cookie để có thể đặc biệt nhận dạng bạn từ các mục đích sử dụng khác của Dịch vụ. Điều này hỗ trợ các dịch vụ để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn và tùy chỉnh hơn. Bạn đồng ý rằng cookie có thể được lưu trữ trong ổ cứng hoặc trình duyệt của bạn nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ.

Các loại bánh quy

Thông tin được thu thập bởi cookie của chúng tôi cũng có thể liên quan đến dữ liệu phân tích giúp chúng tôi đánh giá, cải thiện và phân tích hiệu suất của Trang web và Dịch vụ. Những cookie này được gọi là cookie phân tích.

Ngoài cookie phân tích, các dịch vụ còn sử dụng cookie phiên cho phép các dịch vụ chứa nhiều dữ liệu khác nhau như thông tin đăng nhập của bạn trong phiên duyệt.

Các dịch vụ cũng có quyền sử dụng các loại cookie sau:

  • Chúng tôi có thể sử dụng cookie chức năng cho phép chúng tôi nhớ bạn cụ thể khi bạn truy cập các dịch vụ. Điều này cho phép chúng tôi tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi dành riêng cho bạn, bao gồm các tham số có thể bao gồm tên của bạn và sở thích của bạn.
  • Nhắm mục tiêu cookie cho phép chúng tôi ghi lại lượt truy cập của bạn, truy cập trang đích và có thể cho phép gửi cho bạn các chương trình khuyến mãi và quảng cáo tùy chỉnh.

Bạn có tùy chọn vô hiệu hóa cookie - tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng việc vô hiệu hóa cookie có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ và có thể dẫn đến hiệu suất không tối ưu của các dịch vụ. Các dịch vụ cũng tương tự theo yêu cầu không có bên thứ ba nào có thể sử dụng thông tin được thu thập bởi cookie của chúng tôi cho mục đích riêng của họ.

Trách nhiệm hữu hạn

Công ty và các dịch vụ cũng có quyền chia sẻ thông tin từ cookie cho bên thứ ba và các đối tác và chi nhánh của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm với bạn về việc sử dụng cookie hoặc thông tin của bạn được thu thập từ việc sử dụng cookie.


3