Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


BA HÀNH ĐỘNG HOLD'EM

 


Giới thiệu

Triple Action Hold'em là một biến thể của trò chơi Texas Hold'em trong đó bạn chơi với một đại lý casino. Trò chơi có sẵn tại các phatloc vin sử dụng phần mềm Microgaming và Cryptologic. Hệ thống trọng số b52 game bài được sử dụng tại nhiều phatloc vin Cryptologic làm cho nó một lựa chọn hữu ích cho chơi b52 game bài.

 

Quy tắc và chơi

Triple Action Hold'em được chơi với một boong 28 lá bài mà chỉ bao gồm bảng xếp hạng từ 8 đến Ace. Tên Triple Actions Hold'em liên quan đến trò chơi có ba tùy chọn cá cược riêng biệt - ante, flop, và b52 game bài. Các tùy chọn b52 game đánh bài đổi thưởng và quy tắc tương tự như chơi poker 3 thẻ. Cược ante tương tự như cược chơi poker 3-card, và b52 game đánh bài đổi thưởng flop tương tự như cặp chơi poker 3 thẻ cộng với cược. Tuy nhiên, bàn tay đủ điều kiện và paytables khác với chơi poker 3-thẻ kể từ khi các trò chơi sử dụng một sàn khác nhau và cược ante sử dụng một số lượng khác nhau của thẻ. Cược flop sử dụng 3 thẻ, như chơi poker 3 thẻ. Cũng giống như poker 3-card, cược ante có cạnh nhà thấp nhất cho mỗi cược, và b52 game đánh bài đổi thưởng flop (cặp cộng với trong 3CP) có cạnh nhà thấp nhất mỗi tay.

 

Ante Bet

Khi bắt đầu bàn tay, người chơi và đại lý mỗi người nhận được một tay túi hai thẻ. Có 3 thẻ cộng đồng, được kết hợp với bàn tay bỏ túi để làm tay chơi poker 5 thẻ. Một trong những thẻ đại lý được xử lý mặt lên, và tất cả các thẻ cộng đồng được xử lý mặt xuống. Biết bàn tay túi của mình và upcard đại lý, người chơi phải quyết định hoặc nâng cao và tăng gấp đôi b52 game đánh bài đổi thưởng của mình hoặc gấp và mất cược ante ban đầu của mình. Sau khi người chơi quyết định nâng gấp, bàn tay được ghi. Bảng xếp hạng tay khác với poker tiêu chuẩn do tay poker có một phân phối khác nhau trong boong 28 thẻ sửa đổi. Từ cao xuống thấp, bảng xếp hạng là hoàng tuôn ra, thẳng tuôn ra, tuôn ra, 4 loại, nhà đầy đủ, thẳng, 3 loại, 2 cặp, 1 cặp, thẻ cao.

Nếu các đại lý có một cặp 9s hoặc tốt hơn, các đại lý đủ điều kiện. Nếu người chơi thắng tay và các đại lý đủ điều kiện, thì cả cược ante & nâng cao đều phải trả 1:1. Nếu đại lý không đủ điều kiện (bất kể người chơi thắng hay thua tay), thì cược ante trả 1:1, và cược tăng sẽ được trả lại. Nếu người chơi mất bàn tay và các đại lý đủ điều kiện, sau đó cả hai cược đều thua. Nếu người chơi được một ngôi nhà đầy đủ hoặc cao hơn, thì người chơi sẽ nhận được tiền thắng cược bổ sung như được liệt kê trong bảng dưới đây. b52 game bài này không phụ thuộc vào trình độ đại lý.

Tay
Tỷ lệ cược tay cuối cùng
Khoản thanh toán
Royal Flush
1 trong 24.000
50:1
Tuôn ra thẳng
1 trong 12.000
20:1
Tuôn ra
1 trong 1400
6:1
Bốn của một loại
1 trong 600
4:1
Nhà đầy đủ
1 trong 100
2:1
Ít hơn trên
76 trong số 77

 

Flop Bet

Như tên ngụ ý, cược flop phụ thuộc vào flop (3 thẻ cộng đồng). Nó không phụ thuộc vào các cầu thủ hoặc tay đại lý, hoặc những người giành được bàn tay. Không có quyết định chiến lược nào. Đơn giản chỉ cần b52 game đánh bài đổi thưởng và xem nếu bạn đã thắng hay không.

Tay
Tỷ lệ cược tay cuối cùng
Khoản thanh toán
Tuôn ra thẳng
1 trong 163
10:1
3 của một loại
1 trong 117
10:1
Tuôn ra
1 trong 27
4:1
Thẳng
1 trong 11
2:1
Cặp: Jacks hoặc tốt hơn
1 trong 6
1:1
Ít hơn trên
2 trong số 3

 

Chiến lược

Chiến lược tối ưu trên ba hành động Hold'em ante b52 game đánh bài đổi thưởng là rất đơn giản — luôn luôn nâng cao. Các tay tồi tệ nhất có thể là một offsuit 9 và 8 với một 10 hoặc Jack upcard đại lý. Bàn tay này có một EV -0,88, cao hơn EV gấp (-1). Các flop và cược b52 game bài không có quyết định chiến lược.

 

Nhà Cạnh

Cạnh nhà (xác định cho mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu) của cược ante trong Triple Action Hold'em là 3.63%. Người chơi luôn tăng, do đó kích thước cược luôn là 2x cược ante ban đầu, làm cho cạnh nhà trên mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng 1.82%. Giá trị thứ hai là 1,82% phù hợp hơn để ước tính lỗ dự kiến trong khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng.

Cạnh nhà của cược flop là 2.93%, và cạnh nhà của cược b52 game bài là 5.39%. Những cược này không có tùy chọn nâng cao, vì vậy cạnh nhà và cạnh nhà mỗi cược là như nhau.

 

Chênh lệch

Tiêu chuẩn cho mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu của cược ante là 1.87. Độ lệch tiêu chuẩn cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng của cược ante & play là 1,32. Giá trị thứ hai là 1,32 phù hợp hơn để ước tính phạm vi lợi nhuận trong khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng.

Độ lệch tiêu chuẩn của cược flop là 4.17. Cược này không có tùy chọn nâng cao, vì vậy độ lệch tiêu chuẩn trên mỗi tay và cạnh độ lệch tiêu chuẩn cho mỗi cược là như nhau.

 

Copyright © 2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.