Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


CÔNG TẮC BLACKJACK

 


Giới thiệu

Blackjack Switch là một biến thể blackjack được cung cấp tại Playtech, Grand Virtual, World Gaming, và (một số) phatloc vin DGS. Tôi thấy các trò chơi được thú vị hơn và thú vị hơn blackjack truyền thống. Khi có sẵn, Tôi thường chọn blackjack chuyển qua các trò chơi khác để chơi thông qua b52 game bài. Blackjack chuyển đổi là nhà cạnh trò chơi thấp nhất có sẵn tại tất cả các phần mềm. Tuy nhiên, chiến lược là phức tạp hơn so với blackjack truyền thống do các quyết định chuyển đổi.

 

Quy tắc và chơi

Sau khi được xử lý hai lá bài ban đầu trong mỗi tay, người chơi có cơ hội trao đổi thẻ trên cùng giữa hai tay. Trong hình ảnh ở đầu trang, người chơi có thể giữ blackjack và 11 hoặc trao đổi thẻ đầu giữa tay và làm cho một mềm 18 và 14. Để đổi lấy lợi ích này, có những quy tắc bổ sung có lợi cho các đại lý:

-Một đại lý 22 không được coi là một bức tượng bán thân. Thay vào đó nó tính như một đẩy chống lại tất cả các tay ngoại trừ một blackjack cầu thủ

-Blackjack trả 1:1

-Các đại lý hit trên mềm 17

 

Chiến lược

Bảng dưới đây cho thấy chiến lược tối ưu với các quy tắc Playtech (6 sàn). Theo quy tắc Grand Virtual (8 sàn), không tăng gấp đôi trên 9 vs 5. Đối với quyết định chuyển đổi, xem Blackjack Switch Calculator.

Bàn tay của bạn Thẻ mặt của đại lý
2 3 4 5 6 7 8 9 10 MỘT
5-8 H H H H H H H H H H
9 H H H D D H H H H H
10 D D D D D D D H H H
11 D D D D D D D D H H
12 H H H S S H H H H H
13 H S S S S H H H H H
14 S S S S S H H H H H
15 S S S S S H H H H H
16 S S S S S H H H H H
17+ S S S S S S S S S S

A,2 H H H H H H H H H H
A,3 H H H H H H H H H H
A,4 H H H H H H H H H H
A,5 H H H H D H H H H H
A,6 H H H D D H H H H H
A,7 S S S Ds Ds S S H H H
A,8 S S S S S S S S S S
A,9 S S S S S S S S S S

2,2 H H H P P P H H H H
3,3 H H H P P P H H H H
4,4 H H H H H H H H H H
5,5 D D D D D D D H H H
6,6 H H P P P H H H H H
7,7 S P P P P P H H H H
8,8 P P P P P P P P H H
9,9 S S P P P S P P S S
10,10 S S S S S S S S S S
A, A P P P P P P P P P P
H
Lượt
S
Đứng
D
Đôi nếu có thể, Nếu không Hit
Ds
Gấp đôi nếu có thể, Nếu không đứng
P
Split (Cặp)

 

Nhà Cạnh

Với chiến lược tối ưu, cạnh nhà chỉ có 0,17% với 6 sàn (Playtech, World Gaming, DGS) và 0,19% với 8 sàn (Grand Virtual).

Để bảo vệ chống lại quầy thẻ, hầu hết các phatloc vin Vegas đã tăng cạnh nhà bằng cách thực hiện một chuyển m ột/10 đếm như 21, chứ không phải là blackjack. Sự thay đổi này làm tăng cạnh nhà đến ~ 0,6%. Tôi không nhận thức được phiên bản này được sử dụng tại phatloc vin trực tuyến.

 

Chênh lệch và Kích thước cược

Độ lệch tiêu chuẩn của chuyển đổi blackjack là phức tạp. Nếu bạn chơi một bàn tay duy nhất (không có công tắc) với quy tắc chuyển đổi blackjack bao gồm 1:1 thanh toán cho blackjack, độ lệch tiêu chuẩn mỗi tay là 1.06. Tuy nhiên, quyết định chuyển đổi ảnh hưởng đến độ lệch chuẩn này theo hai cách:

1. Tay có chiến lược tối ưu là đôi hoặc chia thường có một EV cao, vì vậy các quyết định chuyển đổi có xu hướng ủng hộ đôi và tách ra so với các tùy chọn khác. Sử dụng mô phỏng boong vô hạn không chính xác, tôi ước tính rằng quyết định chuyển đổi tăng tỷ lệ cược tăng gấp đôi gần 40%, tăng độ lệch tiêu chuẩn mỗi tay lên 1.10 và kích thước cược trung bình lên 1.12.

2. Sự tương quan giữa nhiều tay chơi trong blackjack là ~0.365. Blackjack chuyển có một mối tương quan thấp hơn giữa tay hơn blackjack tiêu chuẩn vì quyết định chuyển đổi thường cải thiện một tay và làm trầm trọng thêm một. Tôi không chắc mức độ hiệu quả. Tôi sẽ giả định các quyết định chuyển đổi giảm tương quan một chút, từ 0.365 xuống 0,30.

Sử dụng các giả định ở trên, tôi ước tính độ lệch chuẩn trên mỗi vòng là 1,25 và độ lệch chuẩn trên một đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng là 0,83. Giá trị thứ hai là 0.83 tương ứng với mức thua dự kiến so với yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng. Để tham khảo, blackjack tiêu chuẩn hai tay có độ lệch tiêu chuẩn mỗi vòng ~1,33 và độ lệch tiêu chuẩn cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng là ~0,89.

Bảng dưới đây cho thấy cơ hội kết thúc trên số dư tiền gửi với bankroll không giới hạn, sau khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng với 4 kích thước cược (kích thước cược mỗi tay). Xem R eturn & Phương sai Calculator để biết các ước tính cụ thể hơn. Lưu ý rằng độ lệch chuẩn và giá trị kích thước cược trung bình của calc được thể hiện trên mỗi tay. Chúng tương ứng với 1,10 và 1.12 trong các cuộc thảo luận ở trên.

Kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng Yêu cầu Playthrough
10xB 20xB 30xB 40xB 50xB 60xB 70xB 80xB
B/100 99,6% 97% 93% 90% 87% 84% 82% 80%
B/50 97% 90% 85% 81% 78% 76% 74% 72%
B/20 88% 79% 74% 71% 69% 67% 66% 64%
B/10 80% 72% 68% 65% 64% 62% 61% 60%

 

Copyright © 2008-2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.