Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


STRAVAGANZA

 


Giới thiệu

S@@ travaganza là một trò chơi thẻ độc đáo được cung cấp tại phatloc vin Playtech. cạnh nhà vừa phải của trò chơi làm cho nó một sự lựa chọn kém cho chơi b52 game bài khi blackjack, video poker, hoặc casino hold'em có sẵn.

 

Quy tắc và chơi

Mục tiêu của Stravaganza là để có một khoản tiền thẻ lớn hơn các đại lý. Tay được bao gồm tối đa 3 thẻ và ghi được với aces xếp hạng là 1. Ví dụ, một A/3/Q được ghi là 1+3+10 = 14. Một 6/T/K được ghi là 6+10+10 = 26.

Sau khi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu (ante) của bạn, bạn sẽ được xử lý hai thẻ. Tại thời điểm này trong trò chơi không ai trong số các thẻ đại lý có thể nhìn thấy. Các tùy chọn có sẵn phụ thuộc vào tổng của hai thẻ đầu tiên này:

-Nếu tổng của hai thẻ đầu tiên là 5 hoặc ít hơn (một bàn tay rất xấu), bạn có tùy chọn để phục hồi b52 game đánh bài đổi thưởng đầy đủ của bạn và không chơi tay. Luôn lấy tùy chọn này.

-Nếu tổng của hai thẻ đầu tiên là 6-9 (một bàn tay xấu), bạn có tùy chọn để phục hồi một nửa số b52 game đánh bài đổi thưởng của bạn và không chơi tay. Luôn lấy tùy chọn này.

-Nếu tổng của hai thẻ đầu tiên là 10 hoặc nhiều hơn, bạn phải chơi tay. Bạn có sự lựa chọn để chơi tay chỉ với hai thẻ đầu tiên, hoặc nâng cao và lấy một thẻ thứ 3. Cược nâng cao phải là kích thước của cược ante ban đầu. Nếu các đại lý có một ace màu đỏ trong tay, bàn tay của đại lý là một người chiến thắng tự động. Một ace đỏ trong thẻ đại lý thứ 2 hoặc thứ 3 sẽ thắng cả cược ante và nâng cược. Một ace đỏ trong thẻ đại lý thứ nhất chỉ thắng cược ante. Nếu các đại lý không có một ace màu đỏ, sau đó bàn tay được ghi theo tổng thẻ. Bất cứ ai có số tiền thẻ cao hơn sẽ thắng. Thắng trả 1:1 trên cả ante và nâng cược. Cược được trả lại trên mối quan hệ.

b52 game bài 3:1 trên cược ante được đưa ra cho 3 loại, và 1. 5:1 b52 game bài trên cược ante được đưa ra cho 3 thẻ mặt (J-K) mà không có 3 loại. Bạn phải b52 game đánh bài đổi thưởng tăng giá và nhận thẻ thứ 3 để nhận được các khoản b52 game bài này. b52 game bài được đưa ra khi mất tay, cũng như chiến thắng tay.

 

Bonus Sidebet tùy chọn

Stravaganza cung cấp một b52 game đánh bài đổi thưởng b52 game bài tùy chọn. Giống như hầu hết các cược bên, cạnh nhà của b52 game đánh bài đổi thưởng b52 game bài là lớn hơn đáng kể so với cạnh nhà của trò chơi chính, trừ khi jackpot tiến bộ là cao bất thường. Một bản tóm tắt là dưới đây:

Tay Tỷ lệ bàn tay Playtech
3 Vua của trái tim 1 trong 290.000 100% Jackpot
3 Thẻ mặt tương tự 1 trong 26.000 10% của Jackpot
3 của một loại, J-K 1 trong 880 100
3 của một loại, 5-T 1 trong 420 50
Bất kỳ 30 1 trong 37 10
Khác 32 trong số 33
Nhà Cạnh   Phụ thuộc vào
kích thước của Jackpot

 

Chiến lược

Chiến lược tối ưu cho Stravaganza khá đơn giản. Một bản tóm tắt là dưới đây:

-Với một tổng hai thẻ 2-9, hãy lựa chọn để phục hồi b52 game đánh bài đổi thưởng của bạn và không chơi tay

-Với một số tiền hai thẻ là 10, nâng cao với một cặp 5s, nếu không không tăng

-Với một số tiền hai thẻ là 11+, luôn luôn nâng cao

 

Nhà Cạnh

Tôi tự tin về chiến lược tối ưu được liệt kê ở trên cho Stravaganza, nhưng tôi không chắc chắn về cạnh nhà chính xác. Bằng sáng chế của trò chơi liệt kê một cạnh nhà là 2,27% cho 5 sàn. Playtech sửa đổi các quy tắc mặc định của trò chơi & b52 game bài một chút, tăng cạnh nhà đáng kể so với số bằng sáng chế.

 

Chênh lệch và Kích thước cược

Độ lệch tiêu chuẩn cho mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu của Stravaganza là 1.71. Kích thước cược trung bình là 1,74x cược Ante ban đầu, làm cho độ lệch tiêu chuẩn cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng 1.30. Giá trị thứ hai là 1,30 phù hợp hơn để ước tính phạm vi lợi nhuận trong khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng. Bảng dưới đây cho thấy cơ hội kết thúc trên số dư tiền gửi với bankroll không giới hạn, sau khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng với 4 kích thước cược (kích thước của cược Ante).

Kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng Yêu cầu Playthrough
10xB 20xB 30xB
B/100 97% 80% 63%
B/50 90% 73% 59%
B/20 79% 65% 56%
B/10 72% 61% 54%

 

Copyright © 2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.