Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


GIẢ MẠO


Giới thiệu

Spoof là một trò chơi arcade được cung cấp trong phần mềm Gala-Coral-Eurobet. Tại một thời điểm, đó là sự lựa chọn tốt nhất cho Gala hàng tháng. Lưu ý rằng các trò chơi arcade 60 Seconds và Dice có egde nhà cùng như Spoof.

 

Quy tắc và chơi

Sau khi b52 game đánh bài đổi thưởng của bạn, ba tay sẽ được tiết lộ. Mỗi bàn tay có 0, 1, 2, hoặc 3 tiền xu. Các đồng tiền trong mỗi bàn tay và tổng tiền xu được sử dụng để xác định cược thắng. Các tùy chọn cá cược có thể được liệt kê dưới đây.

Cược tay (Những cược này có thể được thực hiện cho mỗi người trong số 3 tay)

Người chiến thắng — người chiến thắng trả tiền, nếu bàn tay được lựa chọn có nhiều tiền xu hơn hai tay kia. Cược được trả lại trên một tie.

Thấp/Cao — Thấp trả tiền, nếu bàn tay có 0-1 tiền xu. Cao trả tiền, nếu bàn tay có 2-3 tiền xu.

Số — Các con số trả tiền, nếu bàn tay có số tương ứng của tiền xu.

Sum Bets (Những cược này liên quan đến tổng tiền xu trong 3 tay)

Inner/Outer — Inner trả tiền, nếu tổng là 3-6. Bên ngoài trả tiền, nếu số tiền là 0-2 hoặc 7-9.

Thấp/Cao — Thấp trả tiền, nếu số tiền là 0-4. Cao trả tiền, nếu số tiền là 5-9.

Số — Các con số trả tiền, nếu tổng là số tương ứng.Chiến lược

Quyết định chiến lược duy nhất cho giả mạo là cược để thực hiện. Chọn thấp/cược cao cho cạnh nhà thấp nhất. Mô hình cược thấp/cao ảnh hưởng đến phương sai (xem lựa chọn Phương sai và Kích thước cược bên dưới).

 

Nhà Cạnh

Các tỷ lệ cược và cạnh nhà của các cược có sẵn được liệt kê dưới đây. Lưu ý rằng các cược thấp/cao có cạnh nhà thấp nhất là 2.5%.

Cược
Tỷ lệ
Nhà Cạnh
Người chiến thắng (Hand)
3.25 : 1
3.91%
Thấp/Cao (Tay)
1.95 : 1
2.50%
Số (Tay)
3.85 : 1
3.75%
Bên trong (tổng)
1.40 : 1
3.75%
Bên ngoài (tổng)
3.05 : 1
4.69%
Thấp/Cao (Sum)
1.95 : 1
2.50%
Số 0/9 (Tổng)
62.0 : 1
3.13%
Số 1/8 (Tổng)
20.6 : 1
3.44%
Số 2/7 (Tổng)
10.3 : 1
3.44%
Số 3/6 (Tổng)
6.20 : 1
3.13%
Số 4/5 (Tổng)
5.15 : 1
3.44%

 

Chênh lệch và Kích thước cược

Độ lệch tiêu chuẩn của một cược giả mạo thấp hoặc cao là 0,98, thấp hơn một chút so với một xu lật hoặc 1:1 b52 game đánh bài đổi thưởng trong roulette.

Một chiến lược cá cược có thể là b52 game đánh bài đổi thưởng thấp/cao trên một bàn tay và b52 game đánh bài đổi thưởng ngược lại vào tổng. Chiến lược này chỉ tăng độ lệch tiêu chuẩn mỗi vòng một chút lên 1,03, trong khi b52 game đánh bài đổi thưởng gấp đôi số đơn vị. Độ lệch tiêu chuẩn cho mỗi cược với chiến lược này là 0.73. Lưu ý rằng chiến lược này không đồng thời đặt cược vào kết quả thắng và thua, vì có thể cho cả hai cược giành chiến thắng. Tuy nhiên, nó có thể được nghĩ như là một b52 game đánh bài đổi thưởng không mong muốn bởi một phatloc vin.

Khi b52 game đánh bài đổi thưởng 5 đơn vị (hoặc bội số của 5), độ lệch tiêu chuẩn cho mỗi cược có thể được giảm xuống còn 0.58 bằng cách b52 game đánh bài đổi thưởng thấp/cao trên mỗi 3 tay và b52 game đánh bài đổi thưởng 2 đơn vị đối diện vào tổng. Ví dụ, một bộ cược có thể là 1 tay thấp, 1 tay thấp, 1 tay thấp, và 2 khoản tiền cao. Có phần nào ngược trực giác rằng mô hình cá cược này có độ lệch tiêu chuẩn thấp hơn mỗi cược so với số thấp và cao chẵn, chẳng hạn như 3 x 1 tay thấp và 3 tổng cao; hoặc 2 x 1 tay thấp, 1 tay cao và 1 tổng cao.

 

Copyright © 2006-2014 www. Tất cả các quyền được bảo lưu.