Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


SIC BO


Giới thiệu

S@@ ic Bo là một trò chơi xúc xắc châu Á có sẵn với các phần mềm Microgaming, Playtech, Real Time Gaming, Boss Media, Grand Virtual, World Gaming, và cờ bạc Federation. Các trò chơi thường không được phép chơi b52 game bài do vì nó có thể đồng thời b52 game đánh bài đổi thưởng vào tiền thắng cược và thua kết quả. Nó là một lựa chọn tốt cho Microgaming Clearplay b52 game bài, nếu nó đếm 100% đối với b52 game đánh bài đổi thưởng.

 

Quy tắc và chơi

Sau khi b52 game đánh bài đổi thưởng của bạn, ba con xúc xắc được cán. Bất kỳ cược thắng nào được thanh toán theo khoản thanh toán được liệt kê. Các cược có thể được liệt kê dưới đây. Các cược nhỏ/Big thường có cạnh nhà thấp nhất.

Nhỏ/Big — Nhỏ trả tiền nếu tổng của con xúc xắc là 4-10. Big Pays nếu tổng của con xúc xắc là 11-17. Cả hai cược thua nếu bất kỳ ba nào được cán (1/1/1, 2/2/2, 3/3/3, 4/4/4, 5/5/5, hoặc 6/6/6).

Số 4-11 — Trả tiền nếu tổng của con xúc xắc bằng số đã chọn

Một Die — Trả tiền nếu số đã chọn được cán trên 1 hoặc nhiều con xúc xắc

Two Dies — Trả tiền nếu kết hợp đã chọn được cán

Đôi & Triples — Trả tiền nếu kết hợp được lựa chọn được cán

Một bản tóm tắt các khoản thanh toán và cạnh nhà tương ứng là dưới đây. Các tiêu chuẩn paytable và cạnh nhà tiêu chuẩn áp dụng cho Playtech, Real Time Gaming, World Gaming, Orbis, và Cờ bạc Liên đoàn. Microgaming cung cấp Payouts cải thiện trên nhiều trong số các cược. Boss Media cung cấp một thanh toán cải thiện trên b52 game đánh bài đổi thưởng Two Dies. Grand Virtual cung cấp lương cải thiện trên 3 của cược. Các phần mềm phổ biến khác không cung cấp sic bo.

Tay Tỷ lệ cược Bảng thanh toán tiêu chuẩn Nhà tiêu chuẩn Edge Cải thiện Microgaming, VueTec Cải thiện Boss Media Cải thiện Grand Virtual
Nhỏ hoặc lớn 105/216 1:1 2.78%
Tổng = 10 hoặc 11 27/216 6:1 12.5%
Tổng = 9 hoặc 12 25/216 6:1 19.0% 7:1, 7,4% 7:1, 7,4%
Tổng = 8 hoặc 13 21/216 8:1 12.5%
Tổng = 7 hoặc 14 15/216 12:1 9.7%
Tổng = 6 hoặc 15 10/216 17:1 16.7% 18.1, 12.0% 18.1, 12.0%
Tổng = 5 hoặc 16 6/216 30:1 13.9% 31:1, 11,1%
Tổng = 4 hoặc 17 3/216 60:1 15.3% 62:1, 12,5%
Một Die 91/216 1/2/ 3:1 7.9% 1/2/ 12:1, 3,7% 1/2/ 10:1, 4,8%
Hai Diệt 30/216 5:1 16.7% 6:1, 2.78% 6:1, 2.78%
Giường đôi 16/216 10:1 18.5% 11:1, 11,1%
Bất kỳ 3 người 6/216 30:1 13.9% 31:1, 11,1%
1 phòng 3 người 1/216 180:1 16.2%

 

Chiến lược

Không có chiến lược nào đối với Sic Bo. Đơn giản chỉ cần chọn một trong những cược cạnh nhà thấp, cuộn xúc xắc, và xem nếu bạn đã thắng hay không. Các cược cạnh nhà thấp nhất là Nhỏ/Big với paytable tiêu chuẩn. Với Microgaming và Boss Media paytable cải tiến, cược hai Dies và cược nhỏ/Big có cạnh nhà tương tự.

 

Chênh lệch và Kích thước cược

Độ lệch tiêu chuẩn trên mỗi tay của Sic Bo Nhỏ/cược lớn là 1.00, giống như roulette hoặc lật đồng xu. Độ lệch tiêu chuẩn trên mỗi tay của cược Two Dies là một cao 2.42. Các cược khác có một cạnh nhà cao hơn và không phải là mong muốn. Xem tính lợi nhuận & phương sai cho phạm vi dự kiến của lợi nhuận và quyết định kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng.

 

Copyright © 2014 www.. Tất cả quyền được bảo lưu.