Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


CHÓ ĐỎ


Giới thiệu

Red Dog là một trò chơi 3 thẻ độc đáo được tìm thấy trong nhiều phần mềm casino trực tuyến. cạnh nhà cao của trò chơi làm cho nó một sự lựa chọn kém cho chơi b52 game bài khi các trò chơi khác có sẵn.

 

Quy tắc và chơi

Red Dog sử dụng hàng ngũ poker truyền thống với aces cao. Sau khi b52 game đánh bài đổi thưởng, hai thẻ được xử lý mặt lên trên bàn.

-Nếu hai lá bài có cùng cấp bậc, một thẻ thứ 3 sẽ được xử lý. Nếu tất cả 3 thẻ có cùng cấp bậc, người chơi sẽ được trả 11:1 khi b52 game đánh bài đổi thưởng của mình. Nếu tất cả 3 thẻ không cùng cấp bậc, b52 game đánh bài đổi thưởng của người chơi sẽ được trả lại.

-Nếu hai thẻ được xếp hạng liên tiếp (ví dụ một 5 và một 6), sau đó bàn tay là một đẩy, và b52 game đánh bài đổi thưởng của người chơi được trả lại.

-Nếu hai lá bài được cách nhau hơn 1, sau đó một thẻ thứ 3 sẽ được xử lý. Trước khi thẻ thứ 3 được xử lý, người chơi có cơ hội tăng gấp đôi b52 game đánh bài đổi thưởng của mình. Nếu thẻ thứ 3 được xếp vào giữa 2 thẻ đầu tiên, thì người chơi sẽ được thanh toán theo bảng thanh toán được liệt kê dưới đây. Nếu thẻ thứ 3 không được xếp vào giữa 2 lá bài đầu tiên, thì người chơi sẽ mất cược của mình. “Spread” cho biết số lượng xếp hạng thẻ chiến thắng giữa 2 lá bài đầu tiên. A 2 và 4 có một sự lây lan của 1. A 2 và 5 có một sự lây lan của 2.

Lây lan Chance of Win (1 Deck) Thanh toán
1 8% 5 đến 1
2 16% 4 đến 1
3 24% 2 đến 1
4 32% 1 đến 1
5 40% 1 đến 1
6 48% 1 đến 1
7 56% 1 đến 1
8 64% 1 đến 1
9 72% 1 đến 1
10 80% 1 đến 1
11 88% 1 đến 1

 

Chiến lược

Chiến lược cho Red Dog khá đơn giản. Nâng cược của bạn trên tất cả các chênh lệch từ 7 hoặc lớn hơn, vì cơ hội chiến thắng các tay lương 1:1 này là lớn hơn 50%. Chiến lược tối ưu vẫn giữ nguyên với bất kỳ số lượng sàn nào. Chiến lược cũng vẫn giữ nguyên để giảm thiểu tổn thất dự kiến trên mỗi tay (chiến lược tiêu chuẩn) và để giảm thiểu tổn thất dự kiến trên mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng (thua tối thiểu so với yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng).

 

Nhà Cạnh

Cạnh nhà thay đổi theo số lượng sàn được sử dụng. Microgaming, Playtech, Cryptologic, Chartwell, Tỷ lệ On, World Gaming, và Net Ent sử dụng một boong duy nhất, dẫn đến một cạnh nhà là 3.16%. RealTime Gaming sử dụng 2 sàn, dẫn đến một cạnh nhà là 3,08%. Rival và Orbis sử dụng 6 sàn, dẫn đến một cạnh nhà là 2,80%. *Grand Virtual cho phép bạn chọn bất kỳ số lượng sàn từ 1 đến 8. 8 sàn có cạnh nhà thấp nhất — 2,75%. Boss Media, Wagerworks, và B3W không cung cấp Red Dog.

Quy tắc Tiêu chuẩn Chơi game thời gian thực Đối thủ, Orbis Grand Virtual
Số sàn 1 2 6 8*
Nhà Edge (về b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu) 3.16% 3.08% 2.80% 2.75%
Cạnh nhà mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng 2.67% 2.61% 2.38% 2.34%

 

Chênh lệch và Kích thước cược

Độ lệch tiêu chuẩn cho mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu của Red Dog là 1,50, và độ lệch tiêu chuẩn cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng là 1,38. Giá trị thứ hai là 1,38 phù hợp hơn để ước tính phạm vi lợi nhuận trong khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng.

Bảng dưới đây cho thấy cơ hội kết thúc trên số dư tiền gửi với bankroll không giới hạn, sau khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng với 4 kích thước cược (kích thước của cược Ante). Bảng trả tiền tiêu chuẩn được giả định. Xem R eturn & Phương sai Calculator để biết các ước tính cụ thể hơn.

Kích thước cược Yêu cầu Playthrough
5xB 10xB 15xB 20xB 25xB 30xB
B/100 99.6% 94% 85% 76% 67% 60%
B/50 97% 87% 77% 69% 63% 57%
B/20 88% 76% 68% 62% 58% 54%
B/10 80% 69% 63% 59% 56% 53%

 

Copyright © 2014 www.. Tất cả quyền được bảo lưu.