Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


PICKEM POKER

 


Giới thiệu

P@@ ick'em Poker là một biến thể video poker, trong đó bạn lựa chọn giữa hai thẻ. Với một cạnh nhà là 0,05%, trả đầy đủ Pick'em Poker thường là trò chơi cạnh nhà thấp nhất trong phatloc vin RealTim e Gaming và Playtech. Thật không may Pick'em Poker chỉ có sẵn với hai phần mềm này.

 

Quy tắc và chơi

Người chơi được xử lý 4 thẻ từ một boong duy nhất. Người chơi phải giữ 2 lá bài đầu tiên, và phải chọn giữ thẻ thứ 3 hoặc thẻ thứ 4. Sau khi thực hiện lựa chọn giữa thẻ thứ 3 và 4, người chơi có một tay 3 thẻ. Hai lá bài còn lại được xử lý để tạo thành một tay 5 thẻ, sau đó bàn tay được ghi theo bảng thanh toán được liệt kê.

 

Chiến lược

Bạn có thể sử dụng máy tính chiến lược pick'em poker để kiểm tra chiến lược tối ưu cho một bàn tay cụ thể hoặc chiến lược bằng văn bản dưới đây. Chiến lược bằng văn bản không phải là tối ưu, nhưng nó là đủ gần để duy trì một cạnh nhà thấp. Chọn lựa đánh số thấp nhất mà bạn có thể hình thành bằng tay ban đầu của bạn. “Thẻ cao” chỉ ra 9 để Ace. Thẳng và tuôn thẳng được xếp hạng theo “High Cards - Khoảng trống”. Thẻ cao là số lượng thẻ xếp hạng 9 đến A. Khoảng trống là số lần phá vỡ trong thẳng. Ví dụ, tay 9TJ có bảng xếp hạng “High C ards - Khoảng trống” là 3 vì có 3 thẻ cao và không có khoảng trống. Trong khi tay 468 có thứ hạng -2 vì không có thẻ cao và hai khoảng trống. Nếu bạn có sự lựa chọn giữa hai cách để tạo thành 3 đến một tuôn ra thẳng hoặc thẳng, hãy chọn một trong những có giá trị cao hơn là “High Cards - Khoảng trống”.

Pick'em Poker

1 3 của một loại
2 3 đến một Royal Flush, không Ace
3 Cặp cao (99 đến AA)
4 3 đến một Royal Flush, với Ace
5 3 đến một tuôn ra thẳng, thẻ cao - Khoảng trống là >= -1
6 Không phù hợp 9TJ, TJQ
7 3 đến một tuôn ra, 2 thẻ cao
8 Cặp thấp (22 đến 88)
9 3 đến một tuôn ra thẳng, thẻ cao - Khoảng trống = -2
10 3 đến một Straight, Thẻ cao - Khoảng trống là = 2
11 3 đến một tuôn ra, 1 thẻ cao
12 3 đến một Straight, Thẻ cao - Khoảng trống là = 1
13 3 đến một tuôn ra, không có thẻ cao
14 3 đến một Straight, Thẻ cao - Khoảng trống là = 0
15 Hai thẻ cao
16 3 đến một Straight, Thẻ cao - Khoảng trống là = -1
17 Một thẻ cao
18 3 đến một Straight, Thẻ cao - Khoảng trống là = -2
19 Bất cứ thứ gì khác

 

Trở lại dự kiến

Tôi chỉ nhìn thấy ba paytable dưới đây tại phatloc vin RTG. Lưu ý rằng bạn phải chơi với 5 tiền xu để đạt được thanh toán này. Các khoản thanh toán cho Royal Flush, Straight Flush, và 4 của một loại tất cả được giảm cho ít hơn 5 đồng tiền.

Tay Trả đầy đủ RTG, PT Giảm RTG #1 Giảm RTG #2
Royal Flush 1200 1200 1200
Tuôn ra thẳng 239.8 239.8 239.8
4 của một loại 120 120 120
Nhà đầy đủ 18 18 15
Tuôn ra 15 15 15
Thẳng 11 10 10
3 của một loại 5 5 5
Hai Cặp 3 3 3
9s hoặc tốt hơn 2 2 2
Không có gì 0 0 0
Thanh toán 99.95% 99.69% 98.74%

 

Chênh lệch và Kích thước cược

Độ lệch tiêu chuẩn mỗi tay của Pick'em Poker trả đầy đủ là 3.87, thấp hơn so với các biến thể poker video đơn tay khác, nhưng cao hơn hầu hết các trò chơi bảng và poker video đa tay. Độ lệch tiêu chuẩn trên mỗi tay của các biến thể chơi poker video khác được liệt kê dưới đây để so sánh.

Độ lệch tiêu chuẩn Video Poker
Tay Giắc cắm hoặc tốt hơn J oker Poker (MG) Deuces hoang dã Hàng chục hoặc tốt hơn Tất cả người Mỹ b52 game bài đôi Bonus Poker Aces & Faces Đôi Joker Deuces & Joker Phòng giường đôi Tất cả Aces Pick'em Poker
1 4.42 5.99 5.06 4.42 5.14 5.34 4.57 4.57 4.65 6.75 6.48 8.08 3.87
4 2.52 3.37 2.94 2.50 2.97 3.10 2.61 2.61 2.72 3.95 3.76 4.60 2.11
10 1.93 2.55 2.29 1.91 2.33 2.42 2.00 2.00 2.13 3.09 2.94 3.51 1.52
25 1.63 2.12 1.97 1.61 2.01 2.10 1.69 1.69 1.84 2.67 2.55 2.97 1.22
50 1.52 1.95 1.86 1.50 1.90 1.97 1.57 1.57 1.73 2.52 2.39 2.76 1.10
100 1.46 1.87 1.80 1.44 1.84 1.91 1.51 1.51 1.68 2.44 2.32 2.65 1.03

 

 

Copyright © 2007-2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.