Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


PAI GOW POKER

 

 

Giới thiệu

Như tên gọi của nó, Pai Gow Poker là sự kết hợp của các trò chơi Pai Gow và Poker. Người chơi sắp xếp 7 thẻ để làm 2 tay chơi poker. Phương sai thấp của trò chơi và cạnh nhà vừa phải làm cho nó một lựa chọn hữu ích cho chơi b52 game bài khi blackjack, video poker, và hold'em không có sẵn.

 

Quy tắc và chơi

Trong Pai Gow Poker, người chơi và đại lý được mỗi người xử lý 7 thẻ. Cả người chơi và đại lý phải tách thẻ của họ thành hai tay - một tay 5 thẻ và một bàn tay 2 thẻ. Bàn tay được xếp hạng theo quy tắc poker truyền thống với bốn sự khác biệt được liệt kê dưới đây.

1. Bàn tay 2 thẻ xếp hạng cao nhất là một cặp. Thẳng và tuôn ra chỉ được xếp hạng với bàn tay 5 thẻ.

2. Một Joker tính như một ace. Nó cũng có thể được thay thế cho bất kỳ thẻ nào để hoàn thành một thẳng, một tuôn ra, hoặc một tuôn ra thẳng.

3. A-2-3-4-5 là bảng xếp hạng cao thứ hai thẳng, sau A-K-J-Q-10.

4. Bàn tay phù hợp được coi là thắng đại lý.

Nếu người chơi thắng cả hai tay, anh ta nhận được 1.95x cược của mình (5% hoa hồng trên chiến thắng). Nếu người chơi mất cả hai tay, anh ta sẽ mất cược của mình. Nếu người chơi và đại lý mỗi người giành chiến thắng một trong hai tay, b52 game đánh bài đổi thưởng của người chơi sẽ được trả lại cho anh ta.

 

Chiến lược

Nhiều phần mềm casino cung cấp Pai Gow với một nút “cách nhà”. Đơn giản chỉ cần nhấp vào nút để chia thẻ của bạn. Nút cách nhà thường tạo ra một cạnh nhà trong vòng 0,2% chiến lược tối ưu. Bạn có thể sử dụng máy tính chiến lược Pai Gow để tiếp cận gần hơn với chiến lược tối ưu hơn hoặc xác nhận quyết định chiến lược.

Các quy tắc dưới đây tóm tắt chiến lược cho Pai Gow Poker. “Tổng các cấp bậc” đề cập đến các giá trị thẻ. Tổng các cấp bậc của một cặp 4s và một cặp 8s là 4+8=12.

A. No Pair: Đặt thẻ cao nhất trong tay 5 thẻ và hai thẻ cao nhất tiếp theo trong tay 2 thẻ.

B. Một cặp: Đặt cặp trong tay 5 thẻ và hai thẻ cao nhất tiếp theo trong tay 2 thẻ.

C. hai cặp: Chia cặp thành hai tay trừ khi:

1. Tổng các cấp bậc của các cặp là 9 hoặc ít hơn, và bàn tay 2 thẻ chứa vua hoặc tốt hơn
2. Tổng các cấp bậc của các cặp là 16 hoặc ít hơn, và bàn tay 2 thẻ chứa ace

D. Ba cặp: Đặt cặp cao nhất trong tay 2 thẻ. Đặt hai cặp còn lại vào tay 5 thẻ.

E. ba loại: Đối với 2-K, đặt ba loại vào tay 5 thẻ. Đối với ba con át chủ bài, đặt một cặp con át chủ bài trong tay 5-thẻ và ace còn lại trong tay 2-thẻ.

F. Ngôi nhà đầy đủ: Đặt 3 của một loại trong tay năm thẻ và một cặp trong tay 2 thẻ.

G. Thẳng, tuôn ra, thẳng tuôn ra, và tuôn ra hoàng gia:

Không có cặp: Chọn sự kết hợp thẳng thẳng/tuôn ra mà sẽ cho phép hai thẻ cao nhất trong tay hai thẻ

Với một cặp: Chơi thẳng thẳng/tuôn ra

Với hai cặp: Chơi hai cặp trên thẳng/tuôn ra trừ khi:

1. Tổng của các cấp bậc của các cặp là 9 hoặc ít hơn, và bàn tay 2 thẻ với thẳng/tuôn ra chứa vua hoặc tốt hơn
2. Tổng của hàng ngũ của các cặp là 16 hoặc ít hơn, và bàn tay 2 thẻ với thẳng thẳng/tuôn ra chứa một ace

Với ba loại: Chơi thẳng/tuôn ra + Cặp

H. Bốn của một loại: Chơi theo thứ hạng của bốn loại:

2 qua 5: Chơi bốn của một loại
6 qua 9: Chia thành hai cặp trừ khi 2-thẻ tay chứa một vị vua hoặc tốt hơn
10 thông qua King: Chia thành hai cặp trừ khi tay 2-thẻ chứa một ace hoặc A
ce tốt hơn: Chia thành hai cặp chứa trừ khi 2 thẻ tay chứa một cặp hoặc tốt hơn

I. Năm con át chủ bài: Chia thành 3 của một loại + Cặp

 

Nhà Cạnh

Các cạnh nhà ở Pai Gow phụ thuộc vào cả chiến lược người chơi và chiến lược đại lý. Chiến lược đại lý có thể có biến thể nhỏ từ một phần mềm casino để tiếp theo. Nếu người chơi và đại lý sử dụng cùng một chiến lược (nút “nhà cách”), cạnh nhà trên b52 game đánh bài đổi thưởng của người chơi sẽ là ~ 2,7%. Khoảng một nửa của cạnh nhà đến từ hoa hồng 5% trên chiến thắng. Nửa còn lại xuất phát từ các đại lý chiến thắng tay phù hợp. Với chiến lược tối ưu chống lại các quy tắc “nhà nhà” đại lý điển hình, cạnh nhà có thể được giảm xuống còn giữa 2,5 và 2,6%, với giá trị chính xác tùy thuộc vào chiến lược đại lý. Máy tính chiến lược Pai Gow có thể được sử dụng để tiếp cận chiến lược tối ưu, giảm cạnh nhà.

Tại hầu hết các phatloc vin trực tuyến, người chơi phải b52 game đánh bài đổi thưởng là “người chơi”. Trong phatloc vin gạch và vữa, người chơi có thể thay phiên làm chủ ngân hàng, dẫn đến một cạnh nhà thấp hơn. Giống như gạch và vữa phatloc vin, phần mềm Kismet cung cấp cho các tùy chọn để chơi như chủ ngân hàng trên bàn tay thay thế. Điều này làm giảm cạnh nhà xuống còn ~ 1,45%. Các phatloc vin b52 game bài 5Dimes cung cấp Pai Gow, trong đó một hoa hồng 2% đi cho người chơi, chứ không phải là đại lý, dẫn đến một cạnh nhà của ~ 0.7%.

Microgaming phatloc vin cung cấp một b52 game đánh bài đổi thưởng b52 game bài tùy chọn với một 5.79% cạnh nhà. Phần mềm khác mà tôi biết không cung cấp cược bên.

 

Chênh lệch và Kích thước cược

Độ lệch tiêu chuẩn trên mỗi tay của Pai Gow Poker là ~0,75, thấp hơn đáng kể so với bất kỳ trò chơi phổ biến nào khác trong phatloc vin. Phương sai thấp liên quan đến một khoản thanh toán tối đa 1:1 và một phần lớn của bàn tay đang được đẩy.

Real Time phatloc vin Gaming tròn xuống hoa hồng đến mức gần nhất 0.25. Quy tắc này làm tăng hoa hồng vượt quá 5% và làm tăng cạnh nhà, nếu b52 game đánh bài đổi thưởng của bạn không phải là một bội số của $5.

Bảng dưới đây cho thấy cơ hội kết thúc trên số dư tiền gửi với bankroll không giới hạn, sau khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng với 5 kích thước cược. Xem máy tính lợi nhuận & phương sai để biết các ước tính cụ thể hơn.

Kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng Yêu cầu Playthrough
5xB 10xB 15xB 20xB 25xB 30xB 35xB
B/100 100% 99.9% 98% 91% 80% 66% 53%
B/50 100% 98.5% 92% 83% 72% 62% 52%
B/20 99% 91% 82% 72% 64% 58% 51%
B/10 95% 83% 74% 66% 60% 55% 51%
B/5 87% 75% 67% 62% 57% 54% 50%

 

Copyright © 2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.