Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


POKER MULLIGAN

 


Giới thiệu

Mulligan Poker là biến thể của 5 thẻ poker mà có sẵn tại Odds On phatloc vin.

 

Quy tắc và chơi

Sau khi đặt cược Ante, 5 thẻ ban đầu của người chơi sẽ được xử lý. Anh ta có lựa chọn hoặc, hoặc lấy một mulligan và có được một bàn tay mới. Nếu anh ta mất một mulligan, anh ta phải tăng gấp đôi b52 game đánh bài đổi thưởng của mình. Các đại lý cũng có tùy chọn để hoặc giữ bàn tay của mình hoặc mất một mulligan. Sau khi người chơi và đại lý đã thực hiện các lựa chọn, cả hai tay được tiết lộ và ghi điểm theo quy tắc poker truyền thống. Nếu người chơi thắng, cược đầy đủ (b52 game đánh bài đổi thưởng Ante hoặc b52 game đánh bài đổi thưởng gấp đôi) sẽ trả theo bảng dưới đây. Nếu người chơi thua, anh ta sẽ mất cược đầy đủ. Nếu người chơi và đại lý tie, b52 game đánh bài đổi thưởng đầy đủ đẩy. Sai lầm ghi hiếm có thể xảy ra với Tỷ lệ trên phần mềm. Xem chủ đề diễn đàn để biết thêm thông tin.

Tay Tỷ lệ cược tay cuối cùng Thanh toán
Royal Flush 1 trong 450.000 100:1
Tuôn ra thẳng 1 trong 50.000 50:1
4 của một loại 1 trong 3000 10:1
Nhà đầy đủ 1 trong 500 3:1
Tuôn ra hoặc ít hơn 411 trong số 412 1:1
Nhà Edge (về b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu)   3.15%
Cạnh nhà cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng   2.17%

 

Bet Thưởng tùy chọn

Mulligan Poker cung cấp một b52 game đánh bài đổi thưởng b52 game bài tùy chọn. Cược b52 game bài trả dựa trên tay 5 thẻ ban đầu. b52 game đánh bài đổi thưởng b52 game bài bị mất, nếu người chơi mất một mulligan. Giống như hầu hết các cược bên, cạnh nhà của cược b52 game bài lớn hơn cạnh nhà của trò chơi chính. Một bản tóm tắt dưới đây:

Tay Tỷ lệ tay Thanh toán
Royal Flush 1 trong 650.000 10.000
Tuôn ra thẳng 1 trong 72.000 1000
4 của một loại 1 trong 4200 200
Nhà đầy đủ 1 trong 695 100
Tuôn ra 1 trong 510 50
Thẳng 1 trong 255 30
3 của một loại 1 trong 47 10
Hai Cặp 1 trong 21 5
Cặp hoặc ít hơn 13 trong số 14
Nhà Cạnh   3.74%

 

Chiến lược

Người chơi nên lấy một mulligan và thay thế bàn tay của mình, nếu anh ta có AK953 hoặc tồi tệ hơn. Người chơi nên giữ bàn tay của mình, nếu anh ta có AK954 hoặc tốt hơn.

 

Nhà Cạnh

Với chiến lược tối ưu, cạnh nhà (xác định cho mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu) của cược Ante & Raise là 3.15%. Tuy nhiên, kích thước cược trung bình là 1,45x cược Ante ban đầu, làm cho cạnh nhà trên mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng 2.17%. Giá trị thứ hai là 2.17% phù hợp hơn để ước tính thua lỗ dự kiến trong khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng.

 

Chênh lệch và Kích thước cược

Độ lệch tiêu chuẩn trên mỗi tay của Mulligan Poker là 1,61, và độ lệch tiêu chuẩn cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng là 1,34. Giá trị thứ hai là 1,34 phù hợp hơn để ước tính phạm vi lợi nhuận trong khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng. Bảng dưới đây cho thấy cơ hội kết thúc trên số dư tiền gửi với bankroll không giới hạn, sau khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng với 4 kích thước cược (kích thước của cược Ante). Xem R eturn & Phương sai Calculator để biết các ước tính cụ thể hơn.

Kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng Yêu cầu Playthrough
10xB 20xB 30xB 40xB
B/100 97% 83% 68% 56%
B/50 90% 75% 63% 54%
B/20 80% 66% 58% 53%
B/10 72% 62% 56% 52%

 

Copyright © 2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.