Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


JOKER POKER: KINGS HOẶC TỐT HƠN

 


Giới thiệu

Joker Poker là một biến thể video poker phổ biến có sẵn với tất cả các phần mềm casino nổi tiếng. Trò chơi được chơi với một boong Joker 52 thẻ +. Joker là hoang dã. Các chiến lược và paytables trên trang này áp dụng cho Joker Poker với Kings hoặc paytables tốt hơn. Đối với Aces hoặc paytables tốt hơn, xem Jok er Poker: Aces hoặc tốt hơn. Đối với Hai cặp hoặc paytables tốt hơn, xem Jok er Poker: Hai cặp hoặc tốt hơn. Sử dụng máy tính chiến lược cho các trò chơi với hoàng gia tuần tự, giải đặc biệt tiến bộ, hoặc paytables độc đáo..

 

Chiến lược

Hai chiến lược cho Jok er Poker (Kings hoặc Better) được liệt kê dưới đây. Đầu tiên là cột áp dụng cho Microgaming, Playtech, Cryptologic, Boss Media, Chartwell, Tỷ lệ On, và những người khác với một bảng lương tương tự. Cột thứ hai áp dụng cho Real Time Gaming, với một Royal Flush tuần tự trả tiền cao. Chọn lựa đánh số thấp nhất mà bạn có thể hình thành bằng tay ban đầu của bạn, sau đó loại bỏ các thẻ còn lại. Lưu ý rằng “ thẻ cao” chỉ ra một Vua hoặc Ace.

Microgaming & Khác: Không Joker rút

1 Royal Flush, thẳng tuôn ra
2 4 đến một Royal Flush
3 4 của một loại, đầy đủ nhà, tuôn ra
4 4 đến một tuôn ra thẳng
5 3 của một loại
6 Thẳng
7 Hai cặp
8 3 đến một Royal Flush
9 Cặp cao (KK hoặc AA)
10 4 đến một tuôn ra
11 3 đến thẳng tuôn ra, không có khoảng cách
12 Cặp thấp
13 TJQK
14 3 đến thẳng tuôn ra, 1 khoảng trống hoặc 2 khoảng trống & Thẻ cao
15 AK phù hợp
16 4 đến thẳng, không có khoảng cách
17 3 đến thẳng tuôn ra, Khác
18 Phù hợp với KQ, KJ, KT
19 Phù hợp với AQ, AJ, AT
20 A, K
21 Phù hợp với JT, JQ, TQ
22 Vẽ lại

 

 

 

Trò chơi thời gian thực: Không Joker rút

1 Royal Flush
2 4 đến một tuần tự Royal Flush
3 Tuôn ra thẳng, 4 loại
4 4 đến một Royal Flush (không tuần tự)
5 Nhà đầy đủ
6 3 đến một tuần tự Royal Flush
7 Tuôn ra
8 4 đến một tuôn ra thẳng
9 3 của một loại
10 Thẳng
11 Hai cặp
12 Cặp cao (KK hoặc AA)
13 3 đến một Royal Flush (không tuần tự)
14 4 đến một tuôn ra
15 3 đến thẳng tuôn ra, không có khoảng cách
16 Cặp thấp
17 TJQK
18 3 đến thẳng tuôn ra, 1 khoảng trống hoặc 2 khoảng trống & Thẻ cao
19 AK phù hợp
20 4 đến thẳng, không có khoảng cách
21 2 đến một tuần tự Royal Flush
22 3 đến thẳng tuôn ra, Khác
23 Phù hợp với KQ, KJ, KT
24 A, K
25 Phù hợp với JT, JQ, TQ
25 Vẽ lại

 

Microgaming & Khác: Joker Drawn

1 5 của một loại
2 Joker Royal, thẳng tuôn ra
3 4 của một loại, đầy đủ nhà
4 4 đến Joker Royal
5 4 đến thẳng tuôn ra, không có khoảng cách
6 Tuôn ra
7 4 đến thẳng tuôn ra, Khác
8 3 của một loại
9 Thẳng
10 4 đến một tuôn ra, thẻ cao
11 3 đến thẳng tuôn ra, không có khoảng trống hoặc thẻ cao
12 3 đến thẳng tuôn ra, 1 khoảng trống
13 A, K (giữ Joker)
14 4 đến một tuôn ra, Khác
15 3 đến thẳng tuôn ra, 2 khoảng trống
16 4 đến thẳng, không có khoảng cách
17* 6, 7, 8 (giữ Joker)
18* T, 5, 9 (giữ Joker)
19* J (giữ Joker)
20 Vẽ lại (giữ Joker)
* Chiến lược phản trực quan liên quan đến tăng cơ hội thẳng với 5-T

 

 

Chơi game thời gian thực: Joker rút

1 4 đến một Hoàng gia tuần tự nhiên (loại bỏ Joker)
2 5 của một loại
3 Joker Royal, thẳng tuôn ra
4 4 của một loại, đầy đủ nhà
5 4 đến thẳng tuôn ra, không có khoảng cách
6 4 đến Joker Royal
7 Tuôn ra
8 4 đến thẳng tuôn ra, Khác
9 3 của một loại
10 Thẳng
11 4 đến một tuôn ra, thẻ cao
12 3 đến thẳng tuôn ra, không có khoảng trống hoặc thẻ cao
13 3 đến thẳng tuôn ra, 1 khoảng trống
14 A, K (giữ Joker)
15 3 đến thẳng tuôn ra, 2 khoảng trống
16 4 đến một tuôn ra, Khác
17 4 đến thẳng, không có khoảng cách
18* 6, 7, 8 (giữ Joker)
19* 5, 9 (giữ Joker)
20* T, J (giữ Joker)
21 Vẽ lại (giữ Joker)
* Chiến lược phản trực quan liên quan đến tăng cơ hội thẳng với 5-T

 

 

Joker Poker Paytables

Có rất nhiều paytables J oker Poker. Phổ biến nhất là bảng lương 98,60% được liệt kê dưới đây. Điều này được sử dụng với Microgaming, Playtech, Chartwell, Tỷ lệ On, và Rival. Cryptologic và Boss Media sử dụng một bảng cải thiện một chút với một 98.94% thanh toán. Một số phatloc vin Real Time Gaming sử dụng paytable giảm, và một số sử dụng một paytayble tăng với một thanh toán hơi hơn 100%. 5Dimes cung cấp “trả đầy đủ” Joker Poker và một số phiên bản khác trong phatloc vin b52 game bài của họ. Đối với Grand Virtual và Kismet, xem Joker Poker: Aces hoặc tốt hơn. Đối với Wagerworks và World Gaming, xem Jok er Poker: Hai cặp hoặc tốt hơn. Xem máy tính thanh toán để ước tính thanh toán với các bảng thanh toán khác.

Tay 5Dimes Tăng RTG #1 Tăng RTG #2 Tiệc Parlay, gió gió Boss Media, Cryptologic Microgaming, Playtech, 4-play Chartwell, tỷ lệ cược On, đối thủ, hàng đầu trò chơi Giảm RTG Ent ròng DGS 1-chơi Chartwell B3W Logic ngẫu nhiên VueTec
Hoàng gia tuần tự 800 10000 4000 800 800 800 1000 4000 800 800 1000 900 800 800
Royal Flush 800 800 800 800 800 800 1000 800 800 800 1000 900 800 800
5 của một loại 200 150 150 200 200 200 200 150 200 200 200 200 200 200
Hoàng gia với Joker 100 80 80 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100
Tuôn ra thẳng 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40
4 của một loại 20 20 20 15 20 18 17 20 15 20 15 15 15 20
Nhà đầy đủ 7 7 7 8 7 7 7 6 8 6 7 7 7 5
Tuôn ra 5 5 5 6 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4
Thẳng 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 của một loại 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hai cặp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vua hay tốt hơn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Không có gì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thanh toán 100.64% 100.18% 100.05% 99.82% 99.15% 98.94% 98.60% 98.51% 97.95% 97.58% 96.90% 96.64% 96.38% 95.46%

 

Copyright © 2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.