Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


TEXAS HOLD'EM BONUS CHIẾN LƯỢC MÁY TÍNH

 

Chọn 2 thẻ người chơi và 0, 3 hoặc 4 thẻ cộng đồng. Bạn có thể thực hiện các lựa chọn thẻ bằng cách nhấp vào boong thẻ nhỏ hoặc bằng cách nhập thẻ bằng tay bằng cách sử dụng các hộp văn bản. Mục nhập hộp văn bản ở dạng 2D = 2 kim cương, S = mười bích, KH = vua của trái tim, vv Nhấp vào thẻ nhỏ hoặc lớn tương ứng để xóa lựa chọn cho thẻ đó. Máy tính sẽ trả lại quyết định chiến lược có EV cao nhất. Quy tắc và lựa chọn tối ưu hóa chỉ làm thay đổi quyết định chiến lược cho các cuộc gọi gần khi sự khác biệt trong EV giữa các quyết định chiến lược khá nhỏ.

 

Texas Hold'em Bonus Strategy CalculatorThẻ người chơi    Thẻ cộng đồngCopyright © 2006-2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.