Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


TRÒ CHƠI CASINO

 

Bảng dưới đây liệt kê các cạnh nhà và độ lệch tiêu chuẩn của trò chơi casino trực tuyến. Nhà cạnh được định nghĩa là thua trung bình mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu. Với mục đích chơi b52 game bài, một con số hữu ích hơn là tổn thất trung bình trên mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng. Cả hai giá trị cạnh nhà được liệt kê trong bảng cho mỗi trò chơi. Hai giá trị sẽ chỉ khác nhau đối với các trò chơi có tăng hoặc tăng gấp đôi, trong đó kích thước cược cuối cùng có thể lớn hơn cược ban đầu. Cột thứ ba, cạnh nhà “đầy đủ phạm vi trực tuyến”, được thể hiện theo định nghĩa truyền thống — thua trung bình cho mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu.

Độ lệch tiêu chuẩn là một thước đo của sự biến đổi từ lợi thế nhà. Độ lệch tiêu chuẩn cao hơn cho thấy cơ hội tăng gấp đôi bankroll hoặc phá vỡ của bạn trong khi hoàn thành yêu cầu playthrough. Giống như cạnh nhà, độ lệch tiêu chuẩn được liệt kê cả trên một đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng và mỗi cược ban đầu. Mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng tương ứng với phạm vi lợi nhuận dự kiến trong khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng. Mỗi cược ban đầu tương ứng với phạm vi dự kiến của lợi nhuận mỗi tay. Với >1 chơi video poker, độ lệch tiêu chuẩn là tổng cược tổng kết trên tất cả n tay, chứ không phải là cược mỗi tay.

Trò chơi
Nhà Cạnh
Độ lệch chuẩn
Mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng Mỗi lần b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu Full Range Online Mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng Mỗi lần b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu
Casino Solitaire ~ 0% ~ 0% < 0% đến Cao ~0,95 ~0,95
Pick'em Poker 0.05% 0.05% 0.05 đến 1.26% 3.87 3.87
Video Poker: Tất cả Aces, 1-chơi 0,08% 0,08% 0,08% 8.08 8.08
Blackjack Switch 0.14% 0.16% 0.16 đến 0.18% 0.83 1.25
Cầu phao 0.34% 0.38% 0.38 đến 0.73% 1.35 1.44
Craps, đừng vượt qua 0.34% đến 1.36% 1.36% 1.36% 1.67 3.02
Blackjack ~ 0.4% ~ 0,45% -0.07 đến 2.5% 1.07 1.14
Video Poker: Job, 1-play 0.46% 0.46% -0,07* đến 7.9% 4.42 4.42
Oasis Poker 0.47% 1.04% 1.04% 1.69 2.50
Cuối cùng Texas Hold'em 0.53% 2.19% 2.19% 2.92 4.94
b52 game bài Texas Hold'em 0.53% 2.04% 2.04 đến 5.59% 1.79 3.50
Caribbean Draw Poker ~ 0,7% ~ 2,0% ~ 2,0% 1.84 3.15
Casino Hold'em 0.82% 2.16% 2.16% 1.61 2.61
Cơ hội thứ 2 3-thẻ 1.06% 1.32% 1.32 đến 3.74% 1.61 1.80
Baccarat 1.06% 1.06% 0.03* đến 9.3% * 0.93 0.93
Video Poker: Deuces hoang dã, 1-chơi 1.09% 1.09% -0.76* đến 6.7% 5.92 5.92
Caribbean Hold'em 1.17% 3.09% 2.16% 1.60 2.60
Hold'em High (tối ưu hóa đa tay) 1.20% 2.61% 2.61 đến 5.03% 5.93 8.76
Roulette Pháp 1.35% 1.35% 1.35 đến 2.70% 0.99 0.99
Video Poker: Joker Poker, 1-chơi 1.40% 1.40% -0.64* đến 7.3% 5.99 5.99
Ba hành động Hold'em (Ante) 1.82% 3.63% 3.63% 1.32 1.87
3-Thẻ Rummy 1.93% 3.23% 3.23% 1.25 1.61
3-Card Poker (Ante & Play) 2.01% 3.37% 0.89* đến 4.28% 1.27 1.64
Mulligan Poker 2.17% 3.15% 3.15% 1.34 1.61
Ba Pocket Hold'em 2.27% 2.27% 2.27% 1.37 1.37
Hold'em cao (tay đơn) 2.28% 5.03% 5.03% 5.89 8.76
Poker 3-Card (Pair Plus) 2.32% 2.32% 0.89* đến 4.58% 2.91 2.91
Spin A Win 2.50% 2.50% 2.50 đến 19% 0.90 0.90
Gạo vặt 2.50% 2.50% 2.50 đến 4.69% 0.73 1.03
Casino Dice 2.50% 2.50% 2.50 đến 3.33% 2.18 2.18
Stravaganza 2.56% 4.45% 4.45% 1.30 1.71
Caribbean Stud Poker 2.56% 5.22% 0.99* đến 5.22% 1.57 2.24
Chó đỏ 2.67% 3.16% 2.75 đến 3.16% 1.38 1.50
Chiến tranh Casino 2.68% 2.88% 1.71 đến 2.88% 1.01 1.05
Đơn Zero Roulette 2.70% 2.70% 2.70% 1.00 1.00
Pai Gow Poker 2.73% 2.73% ~0,7* đến 8,5% * 0.75 0.75
Xí Bo 2.78% 2.78% 2.78 đến 19% 1.00 1.00
Hãy để họ đi 2.85% 3.51% 0.95 đến 3.57% 4.66 5.17
Ba hành động Hold'em (Flop) 2.93% 2.93% 2.93% 4.17 4.17
Khe cắm 3 đến 7% 3 đến 7% 0.68 đến 15% Thay đổi (Cao) Thay đổi (Cao)
Double Zero Roulette 5.26% 5.26% 0.84* đến 7.89% 1.00 1.00
Hi-Lo ~ 6% ~ 6% 2.44% đến 11% ~0.6 ~0.6
Keno 5 đến 25% 5 đến 25% 2.5 đến 35% Thay đổi (Cao) Thay đổi (Cao)
*5Dimes Bonus Casino ofters một cạnh nhà cải thiện cho BJ, VP, và trò chơi bảng phổ biến
*Betfair cung cấp ~zero nhà cạnh Blackjack, Baccarat, Roulette, và Jacks hoặc tốt hơn
* cạnh nhà cao liên quan đến làm tròn hoa hồng đến gần nhất $0.25 với $1 b52 game đánh bài đổi thưởng


Trò chơi nào để lựa chọn

Khi tất cả các trò chơi có trọng lượng đầy đủ, chọn một trò chơi với một cạnh nhà thấp mỗi cược, gần đầu bảng trên. Một số lựa chọn trò chơi phổ biến được liệt kê chi tiết hơn dưới đây. Lưu ý rằng craps và baccarat không được đề cập bởi vì họ hầu như luôn luôn bị hạn chế hoặc trọng kém. Điều này liên quan đến các trò chơi cung cấp đồng thời cược vào kết quả chiến thắng và thua. Nhiều phatloc vin trọng lượng nhà thấp trò chơi cạnh kém, mà thường thay đổi lựa chọn trò chơi tốt nhất. Bạn có thể thấy rằng dưới trọng số một phatloc vin của một trò chơi cạnh nhà cao hơn cung cấp một lợi nhuận trung bình tốt hơn trên một b52 game bài cụ thể và độ lệch tiêu chuẩn nhỏ hơn của lợi nhuận. Bạn có thể so sánh dữ liệu trở lại và phương sai cho một loạt các trò chơi trên một b52 game bài cụ thể bằng cách sử dụng Return & Variance Calc Return & Variance Simulator.

Blackjack — Blackjack và blackjack biến thể là những trò chơi mong muốn nhất trong phatloc vin để chơi trong khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng vì hai lý do — một lợi thế nhà thấp và một nguy cơ chấp nhận được của busting ( độ lệch tiêu chuẩn vừa phải). Nếu blackjack đáp ứng yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng với playthrough tương tự như các trò chơi khác, sau đó chọn blackjack. Với một ~ 0.5% cạnh nhà, một cầu thủ có thể có một lợi nhuận dự kiến tích cực cho một b52 game bài sau cược 150x với một bankroll không giới hạn. Tuy nhiên, bankroll là hạn chế, vì vậy bạn phải xem xét nguy cơ đi chệch khỏi lợi nhuận dự kiến và phá vỡ. Nguy cơ này thay đổi theo kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng và trở nên khá đáng kể với playthrough lớn hơn. Thông tin chi tiết hơn về việc lựa chọn kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng và nguy cơ phá vỡ là trên trang B lackjack.

Video Poker - Video poker là trò chơi phổ biến duy nhất trong phatloc vin mà thường có một cạnh nhà thấp hơn blackjack (và các biến thể). Với một số bảng trả video poker, người chơi có một lợi thế so với các phatloc vin với chiến lược tối ưu. Tuy nhiên tôi không khuyên bạn nên chơi poker video để hoàn thành một yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng khi blackjack có sẵn do độ lệch tiêu chuẩn cao của sự trở lại. Có khoảng 1 trong 40.000 nhận được một tuôn ra hoàng gia tự nhiên trên một bàn tay cụ thể. Một cầu thủ có thể mong đợi trung bình một ~ 2% giảm lợi nhuận dự kiến trong 39,999 tay khác nơi tuôn ra hoàng gia không được rút ra. Bằng cách này bankroll của người chơi giảm cho đến khi một tay xếp hạng cao được rút ra. Sử dụng 50-100 chơi điện tay với kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng x5 tối thiểu ($2.5 trên 50 chơi và $5 trên 100 chơi) giảm thiểu sự sai lệch và nguy cơ phá vỡ. Xem trang Video Poker để biết thông tin chiến lược hoặc Video Poker Chiến lược Calculator.

Oasis Poker - Oasis Poker là một biến thể cạnh nhà thấp của Caribbean Stud Poker. Đó là cạnh nhà mỗi cược là xấp xỉ giống như blackjack hoặc trả đầy đủ Jacks hoặc tốt hơn VP. Chiến lược khá đơn giản, vì vậy chơi trò chơi là nhanh. Phương sai tương tự như chơi poker video đa tay. Thật không may, Net Entertainment là phần mềm lớn duy nhất cung cấp các trò chơi. Xem trang Oasis Poker để biết thông tin chiến lược hoặc Oasis Poker Strategy Calculator.

Texas Hold'em Bonus - Texas Hold'em Bonus là một biến thể của Texas Hold'em mà có sẵn với hầu hết các phần mềm lớn hơn. Trò chơi có một cạnh nhà mỗi cược đó là thấp như blackjack hoặc video poker. Tuy nhiên, cạnh nhà mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu (định nghĩa truyền thống của cạnh nhà) là cao hơn nhiều. Sự khác biệt liên quan đến nhiều tăng và kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng trung bình lớn hoặc gần 4x cược ante. Nếu bạn chọn Hold'em Bonus, Tôi khuyên bạn nên một kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu nhỏ. Chơi game có thể chậm do các quyết định chiến lược phức tạp. Xem trang Bonus Hold'em để biết thông tin chiến lược hoặc Hold'em Bonus Strategy Calculator.

Casino Hold'em - Casino Hold'em là một biến thể của Texas Hold'em có sẵn với Playtech, Realtime Gaming, Net Ent, Boss Media, Tỷ lệ On, World Gaming, và phatloc vin gió Gale. Trò chơi có cạnh nhà thấp trên mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng là 0,82%. Tôi thấy rằng chơi trò chơi là nhanh hơn nhiều so với b52 game bài Texas Hold'em vì chỉ có một quyết định chiến lược — gấp hoặc chơi. Xem trang Casino Hold'em để biết thông tin chiến lược hoặc Casino Hold'em Strategy Calculator.

Caribbean Draw Poker - Caribbean Draw Poker là một biến thể cạnh nhà thấp của Caribbean Stud Poker có sẵn tại Microgaming và RealTime Gaming phatloc vin. Cạnh nhà của nó mỗi cược là ~0.7, đó là khá thấp, nhưng không thấp như blackjack hoặc đầy đủ trả video poker. Nó thường được trọng lượng tốt hơn so với các trò chơi được liệt kê ở trên, chẳng hạn như blackjack và video poker. Chiến lược rất phức tạp nên chơi trò chơi có thể chậm. Xem trang Vẽ Caribbean để biết thông tin chiến lược hoặc Caribbean Strategy Draw Calculator.

 

Copyright © 2006-2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.