Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


DOUBLE JOKER

 


Giới thiệu

Đôi Joker là một biến thể của Joker Poker. Trò chơi được chơi với một boong 54 thẻ, chứa 2 jokers. Hai trò đùa là thẻ hoang dã.

 

Chiến lược

Chiến lược cho đôi Joker được liệt kê dưới đây. Tìm bảng tương ứng với số lượng jokers trong tay ban đầu của bạn, chọn lựa đánh số thấp nhất mà bạn có thể hình thành, sau đó loại bỏ các thẻ còn lại.

Microgaming & Khác: Không Joker rút

1 Royal Flush, thẳng tuôn ra
2 4 đến một Royal Flush
3 4 của một loại, đầy đủ nhà
4 Tuôn ra, thẳng
5 3 của một loại
6 4 đến một tuôn ra thẳng
7 Hai cặp
8 3 đến một Royal Flush
8 4 đến một tuôn ra
10 Một cặp
11 3 đến thẳng tuôn ra, không có khoảng cách
12 4 đến thẳng, không có khoảng cách
13 3 đến thẳng tuôn ra, Khác
14 Phù hợp với TJ, TQ, JQ
15 4 đến Straight, Khác
16 Phù hợp với KQ, KJ, KT
17 2 đến thẳng tuôn ra, không có khoảng cách
18 Phù hợp với AK, AQ, AJ, AT
19 2 đến thẳng tuôn ra, 1 Gap
20 Vẽ lại

 

 

 

 

Microgaming & Khác: Một Joker rút ra

1 Joker Royal, 5 của một loại, thẳng tuôn ra
3 4 của một loại
4 4 đến Joker Royal
5 Nhà đầy đủ
6 4 đến thẳng tuôn ra, không có khoảng cách
7 Tuôn ra
8 4 đến thẳng tuôn ra, 1 khoảng trống
9 Thẳng
10 3 của một loại
11 4 đến thẳng tuôn ra, 2 khoảng trống
12 3 đến Royal Flush
13 3 đến thẳng tuôn ra, không có khoảng trống
14 4 đến thẳng, không có khoảng trống
15 3 đến thẳng tuôn ra, 1 khoảng trống
16 4 để tuôn ra
17 3 đến thẳng tuôn ra, Khác
18* T (giữ Joker)
19 4 đến Straight, Khác
20* J, 6, 7, 8 (giữ Joker)
21* 5, 9 (giữ Joker)
22 Vẽ lại (giữ Joker)
* Chiến lược phản trực quan liên quan đến tăng cơ hội thẳng với 5-T

 

 

 

 

Microgaming & Khác: Hai Jokers rút ra

1 Joker Royal, 5 của một loại, thẳng tuôn ra
2 4 đến Joker Royal — JT, JQ, QT
3 4 của một loại
4 4 để Joker Royal, Khác
5 4 đến tuôn ra thẳng
6 3 đến Joker Royal
7 Tuôn ra
8* 6, 7, 8 (giữ Joker)
9* 5, 9 (giữ Joker)
10 Vẽ lại (giữ Joker)
* Chiến lược phản trực quan liên quan đến tăng cơ hội thẳng với 5-9

 

 

 

 

Double Joker Paytables

Microgaming, Rival, Tỷ lệ On, và Grand Virtual tất cả sử dụng paytable tiêu chuẩn. Lưu ý cạnh nhà nghèo đáng ngạc nhiên. Gale Wind và B3W cung cấp một thanh toán tăng. Playtech, Cryptologic, và những người khác không cung cấp Joker đôi. Xem máy tính thanh toán để ước tính thanh toán với bảng thanh toán khác.

Tay Gió Gale Thanh toán B3W Thanh toán tiêu chuẩn
Royal Flush 800 900 800
Hoàng gia với Joker 100 100 100
5 của một loại 50 50 50
Tuôn ra thẳng 25 25 25
4 của một loại 10 8 8
Nhà đầy đủ 8 5 5
Tuôn ra 6 4 4
Thẳng 4 3 3
3 của một loại 1 2 2
Hai cặp 1 1 1
Không có gì 0 0 0
Thanh toán 98.40% 98.32% 98.10%

 

Copyright © 2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.