Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


b52 game bài ĐÔI

 


Giới thiệu

Bonus đôi là một biến thể của Jacks hoặc tốt hơn với Payouts tăng cho 4 của một loại và giảm thanh toán cho một số tay khác. Ba tay trả tiền cao nhất là Royal Flush, 4 Aces, và 4 của một loại 2-4. Bonus đôi có sẵn với Microgaming, Cryptologic, Real Time Gaming, Boss Media, và Grand Virtual.

 

Chiến lược

Chiến lược cho Bonus đôi được liệt kê dưới đây. Trong các bảng dưới đây, chọn lựa đánh số thấp nhất mà bạn có thể hình thành bằng tay ban đầu của bạn, sau đó loại bỏ các thẻ còn lại. Lưu ý rằng “thẻ cao” cho thấy Jack để Ace.

b52 game bài đôi: Bảng thanh toán tiêu chuẩn

1 Royal Flush, 4 loại, thẳng tuôn ra
2 4 đến một Royal Flush
3 3 Aces
4 Ngôi nhà đầy đủ, tuôn ra
5 3 của một loại, 2-K
6 Thẳng
7 4 đến tuôn ra thẳng
8 Cặp Aces
9 Hai cặp
10 3 đến Royal Flush, TJQ, JQK
11 4 đến một tuôn ra
12 Cặp J-K
13 3 đến một Royal Flush, Khác
14 4 đến thẳng, không có khoảng cách
15 Cặp 2-4
16 3 đến Straight Flush, 9TJ, 9JQ
17 Cặp 5-T
18 3 đến Straight Flush, Không Gap hoặc 1 Gap & Thẻ cao
19 3 đến thẳng tuôn ra, 2 thẻ cao
20 4 đến thẳng, 3 thẻ cao
21 Phù hợp với QJ, KQ, KJ
22 3 đến thẳng tuôn ra, 1 khoảng trống hoặc 2 khoảng trống & Thẻ cao
23 3 để tuôn ra, 2 thẻ cao
24 Phù hợp với AK, AQ, AJ
25 4 đến thẳng, 2 thẻ cao
26 JQK, TJQ
27 4 đến Straight, 1 thẻ cao
28 TJ phù hợp
29 3 để tuôn ra, 1 thẻ cao
30 3 đến thẳng tuôn ra, Khác
31 TQ phù hợp
32 JQ, QK, JK
33 A, J
34 TK phù hợp
35 Q, K
36 4 đến thẳng, không có thẻ cao
37 3 để tuôn ra, không có thẻ cao
38 Vẽ lại

 

 

 

 

Double Bonus Paytables

Hầu hết các phần mềm casino cung cấp Bonus đôi sử dụng tiêu chuẩn 99.11% bảng thanh toán. Điều này bao gồm Microgaming, Cryptologic, Boss Media, Grand Virtual, và Gale Wind. phatloc vin RTG sử dụng một trong hai paytable - một với 99.37% thanh toán và một với một 98.57% thanh toán. Playtech không cung cấp Bonus Double. Xem máy tính thanh toán để ước tính thanh toán với các bảng thanh toán khác.

Tay Cải thiện RTG b52 game bài Tiêu chuẩn giường đôi Giảm RTG DGS G-Fed
Royal Flush 800 800 800 800 800
Tuôn ra thẳng 50 50 50 50 50
4 Aces 160 160 160 160 160
4 2-4 80 80 80 80 80
4 5-K 45 50 40 50 50
Nhà đầy đủ 10 9 10 9 7
Tuôn ra 7 7 7 6 5
Thẳng 5 5 5 4 4
3 của một loại 3 3 3 3 3
Hai Cặp 1 1 1 1 1
Giắc cắm hoặc tốt hơn 1 1 1 1 1
Không có gì 0 0 0 0 0
Thanh toán 99.37% 99.11% 98.57% 96.38% 93.11%

 

Copyright © 2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.