Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


CASINO HOLD'EM MÁY TÍNH CHIẾN LƯỢC

 

Chọn hai thẻ người chơi và ba thẻ cộng đồng. Bạn có thể thực hiện các lựa chọn thẻ bằng cách nhấp vào boong thẻ nhỏ hoặc bằng cách nhập thẻ bằng tay bằng cách sử dụng các hộp văn bản. Mục nhập hộp văn bản ở dạng 2D = 2 kim cương, S = mười bích, KH = vua của trái tim, vv Nhấp vào thẻ nhỏ hoặc lớn tương ứng để xóa lựa chọn cho thẻ đó. Máy tính sẽ trả lại quyết định chiến lược có EV cao nhất, hoặc tăng hoặc gấp. Lựa chọn tối ưu hóa chỉ thay đổi quyết định chiến lược cho các cuộc gọi gần khi EV hơi thấp hơn -1.

 

Casino Hold'em Strategy CalculatorThẻ người chơi    Thẻ cộng đồng


 Copyright © 2006-2014 www.. Tất cả quyền được bảo lưu.