Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


CASINO HOLD'EM /CARIBBEAN HOLD'EM

 


Giới thiệu

Casino Hold'em (còn được gọi là Caribbean Hold'em) là một biến thể của trò chơi Texas Hold'em trong đó bạn chơi với một đại lý casino. Trò chơi có sẵn tại Playtech, Net Ent, RealTime Gaming, Random Logic, Boss, Tỷ lệ On, World Gaming, và Gale Wind phatloc vin. thua thấp dự kiến của trò chơi cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng làm cho nó một thay thế hữu ích cho thanh toán bù trừ b52 game bài. Chiến lược tối ưu là phức tạp, vì vậy việc chơi game có thể chậm. Lưu ý rằng Casino Hold'em và Texas Hold'em Bonus không giống nhau.

 

Quy tắc và chơi

Sau khi đặt cược Ante, hai thẻ của người chơi được xử lý, cũng như ba trong số năm thẻ cộng đồng (các Flop). Người chơi sau đó phải chọn để một trong hai gấp và mất bàn tay (mất ante cược), hoặc nâng cao và chơi tay. Cược nâng cao phải gấp 2 lần so với cược Ante. Nếu người chơi tăng lên, sau đó có một số khoản thanh toán có thể. Nếu các đại lý có một cặp 4s hoặc tốt hơn, các đại lý “đủ điều kiện.” Payouts phụ thuộc vào việc các đại lý đủ điều kiện, như được liệt kê dưới đây.

Đại lý không đủ điều kiện — Ante b52 game đánh bài đổi thưởng trả theo bảng dưới đây, nâng cược đẩy

Người chơi Thắng, Đại lý đủ điều kiện — cược Ante trả theo bảng dưới đây, nâng cược trả 1:1

Người chơi và Đại lý Tie, Đại lý đủ điều kiện — Tất cả cược đẩy

Người chơi thua, Đại lý đủ điều kiện — Tất cả cược thua

Tay Tỷ lệ cược tay cuối cùng Thanh toán cược Ante
Royal Flush 1 trong 31,000 100:1
Tuôn ra thẳng 1 trong 3,200 20:1
4 của một loại 1 trong 600 10:1
Nhà đầy đủ 1 trong 39 3:1
Tuôn ra 1 trong 33 2:1
Thẳng hoặc ít hơn 16 trong số 17 1:1
Nhà Edge (về b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu)   2.16%
Cạnh nhà cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng   0.82%

 

Biến thể

Trong Realtime Gaming Caribbean Hold'em, cược ante trả 1:1 khi các đại lý không đủ điều kiện. Theo quy tắc tiêu chuẩn, ante trả theo bảng trên. Sự thay đổi này làm tăng cạnh nhà mỗi cược lên 1.17%.

Trong Tỷ lệ On/Vegas Technologies Casino Hold'em, b52 game đánh bài đổi thưởng ante chỉ trả tiền trên một cặp hoặc tốt hơn. Nó không trả tiền khi người chơi có một thẻ cao và các đại lý không đủ điều kiện. Tôi ước tính tàn nhẫn rằng sự thay đổi này làm tăng cạnh nhà mỗi cược đến ~ 5%.

 

Bet thưởng tùy chọn

Casino Hold'em cung cấp một b52 game đánh bài đổi thưởng b52 game bài tùy chọn. Cược b52 game bài trả dựa trên một bàn tay 5 thẻ gồm 2 thẻ của người chơi và ba thẻ flop. Hai thẻ cộng đồng còn lại không được bao gồm. Giống như hầu hết các cược bên, cạnh nhà của cược b52 game bài là lớn hơn đáng kể so với cạnh nhà của trò chơi chính. Một bản tóm tắt dưới đây:

Tay Tỷ lệ tay Playtech, Chơi game thế giới, gió Gale Net Ent, Tỷ lệ trên RTG
Royal Flush 1 trong 650.000 100 25 Jackpot
Tuôn ra thẳng 1 trong 72.000 50 25 10% của JP
4 của một loại 1 trong 4200 40 25 500
Nhà đầy đủ 1 trong 695 30 25 100
Tuôn ra 1 trong 510 20 25 75
Thẳng 1 trong 255 7 7
3 của một loại 1 trong 47 7 7
Hai cặp 1 trong 21 7 7
Cặp Aces 1 trong 31 7 7
Vua hoặc ít hơn 9 trong số 10
Nhà Cạnh 6.26% 6.40% 43 đến 53% *
*Các cạnh nhà của b52 game đánh bài đổi thưởng thưởng RTG phụ thuộc vào kích thước của jackpot tiến bộ.
Với $55,000 jackpot, cạnh nhà là 43%. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy jackpot trên $55,000.

 

Chiến lược

Thật không may, không có cách đơn giản để giải thích chiến lược tối ưu cho Casino Hold'em. Các quyết định nhày/gấp tối ưu không thể được mô tả với một tập hợp các quy tắc ngắn. Để giảm thiểu tổn thất dự kiến trên mỗi tay (chiến lược tiêu chuẩn), người chơi nên nâng lên gấp trên 18% tay tồi tệ nhất, trong đó có một EV dưới -1 (EV của gấp tay), và chơi 82% còn lại của tay. Để giảm thiểu tổn thất dự kiến cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng (thua tối thiểu so với yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng), người chơi phải gấp trên tay có mức EV dưới -1.016. Bạn có thể sử dụng Casino Hold'em Strategy Calculator để đánh giá quyết định trên tay mà không rõ ràng.

Một chiến lược đơn giản là dưới đây. Chiến lược này có một cạnh nhà mỗi cược là ~ 0.0025% trên tối ưu. Một khi bạn nhận được một cảm giác cho các trò chơi, bạn sẽ nhận ra nhiều bàn tay đó là rõ ràng tăng lên và nếp gấp vượt quá các trường hợp dưới đây.

Nâng lên...
Với một cặp hoặc tốt hơn (sử dụng ít nhất 1 thẻ người chơi)
Với 4 đến một tuôn ra
Với 4 đến một thẳng bên ngoài (một thẳng với một thẻ bên ngoài mất tích, chẳng hạn như 4567)
Với thẻ máy nghe nhạc của A/4 đến A/A
Với thẻ máy nghe nhạc của K/7 đến K/K

Nếu các điều kiện trên không được đáp ứng, gấp...
Với thẻ người chơi của 2/3 đến 2/7 (không có 4 đến một thẳng)
Với thẻ người chơi của 3/4 đến 3/7 (không có 4 đến một thẳng)

Nếu không có điều gì ở trên là đúng, hãy sử dụng calc.

 

Nhà Cạnh

Với quy tắc tiêu chuẩn, cạnh nhà (xác định cho mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu) của Casino Hold'em là 2.16%. Kích thước cược trung bình là 2,64x cược Ante ban đầu, làm cho cạnh nhà trên mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng 0.82%. Giá trị thứ hai là 0.82% phù hợp hơn để ước tính tổn thất dự kiến trong khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng.

Theo quy định Realtime Gaming C aribbean Hold'em, cạnh nhà (mỗi lần b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu) là 3.09% và cạnh nhà trên mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng là 1,17%. Giá trị thứ hai là 1,17% phù hợp hơn để ước tính lỗ dự kiến trong khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng.

 

Chênh lệch và Kích thước cược

Độ lệch tiêu chuẩn cho mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu của Casino Hold'em là 2.61. Kích thước cược trung bình là 2,64x cược Ante ban đầu, làm cho độ lệch tiêu chuẩn cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng 1.61. Giá trị thứ hai là 1.61 phù hợp hơn để ước tính phạm vi lợi nhuận trong khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng.

Tôi khuyên bạn nên một kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng Ante đó là nhỏ hơn bạn sẽ sử dụng cho blackjack kể từ khi kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng cuối cùng trung bình lớn hơn nhiều so với b52 game đánh bài đổi thưởng Ante ban đầu. Bảng dưới đây cho thấy cơ hội kết thúc trên số dư tiền gửi với bankroll không giới hạn, sau khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng với 4 kích thước cược (kích thước của cược Ante). Xem R eturn & Phương sai Calculator để biết các ước tính cụ thể hơn.

Kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng Yêu cầu Playthrough
10xB 20xB 30xB 40xB 50xB 60xB
B/100 97% 88% 80% 75% 70% 66%
B/50 90% 80% 73% 68% 64% 61%
B/20 79% 70% 65% 62% 59% 57%
B/10 72% 64% 61% 58% 57% 55%

 

Copyright © 2014 www.. Tất cả quyền được bảo lưu.