Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


phatloc vin XÚC XẮC


Giới thiệu

Casino Dice là một trong những nhà dưới cạnh Dynamite Idea trò chơi và có thể là một lựa chọn tốt khi chơi b52 game bài độc đáo nơi trò chơi bảng điển hình không có sẵn.Quy tắc trò chơi

Casino Dice là một trò chơi đơn giản. Hai con xúc xắc được cuộn, sau đó tổng hợp. Bạn có thể b52 game đánh bài đổi thưởng rằng số tiền sẽ là bất kỳ số nào giữa 2 và 12, hoặc bất kỳ sự kết hợp của số. Bạn cũng có thể b52 game đánh bài đổi thưởng vào thấp hơn, giữa và trên; tương ứng với các nhóm số. Nếu cược của bạn thắng, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán tương ứng.

Sau mỗi chiến thắng, bạn có thể cố gắng tăng gấp đôi tiền thắng cược của bạn, như hình trong ảnh chụp màn hình ở đầu trang. Cược đôi liên quan đến việc cá cược vào việc cuộn chết thứ hai sẽ cao hơn hay thấp hơn lần đầu tiên. Quan hệ tuần tự là một sự mất mát tự động, vì vậy b52 game đánh bài đổi thưởng này có một cạnh nhà của (1/6) ^2 = 2.78%. Tăng gấp đôi chiến thắng lớn làm tăng phương sai. Tăng gấp đôi chiến thắng nhỏ có thể làm giảm độ lệch so với yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng vì b52 game đánh bài đổi thưởng được thực hiện trên cược đôi có thể có phương sai thấp hơn so với b52 game đánh bài đổi thưởng trên cược chính của trò chơi. Nếu bạn muốn tránh tăng phương sai, không tăng gấp đôi khi kích thước của b52 game đánh bài đổi thưởng đôi lớn hơn so với phương sai mỗi cuộn (vuông của SD mỗi cuộn). Đôi khi phương sai tăng có thể hữu ích, chẳng hạn như khi cố gắng đạt được mục tiêu cao. Trong những trường hợp như vậy, tăng gấp đôi chiến thắng lớn có thể hữu ích.

 

Chiến lược, Nhà Edge và Phương sai

Hai cược cạnh nhà thấp nhất là 4 và 10, với một cạnh nhà là 2.50%. Khi b52 game đánh bài đổi thưởng trên cả 4 và 10, độ lệch tiêu chuẩn của cược kết hợp là 2.18, khá cao. Bạn có thể cũng thích thêm vào một hoặc nhiều 2.78% để giảm phương sai. Ví dụ, nếu bạn b52 game đánh bài đổi thưởng 1-đơn vị trên tất cả các cược 2.78% HE cũng như 4 & 10 (tất cả mọi thứ ngoại trừ 5, 7 và 9), cạnh nhà kết hợp là 2.71% và SD của cược kết hợp là 1,10... tương tự như blackjack. Nếu tỷ lệ của kích thước cược thay đổi để thanh toán phù hợp hơn, SD của cược kết hợp có thể được thực hiện thấp hơn đáng kể.

Cược Tỷ lệ cược của Win Bet Pays Nhà Cạnh Độ lệch chuẩn
Trung 24/36 1.45 3.33% 0.68
Phía trên/Hạ 6/36 5.8 3.33% 2.16
2 hoặc 12 1/36 35 2.78% 5.75
3 hoặc 11 2/36 17.5 2.78% 4.01
4 hoặc 10 3/36 11.7 2.50% 3.23

5 hoặc 9

4/36 8.7 3.33% 2.73
6 hoặc 8 5/36 7 2.78% 2.42
7 6/36 5.8 3.33% 2.16
4 & 10 6/36 5.85 2.50% 2.18

 

 

Copyright © 2006-2014 www. Tất cả quyền được bảo lưu.