Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


b52 game bài CÓ THỂ DÙNG TIỀN MẶT

 

Giới thiệu

b52 game bài có thể dùng tiền mặt là phổ biến nhất và đơn giản nhất của b52 game bài casino. Sau khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng, bạn có thể rút b52 game bài. Ví dụ, một phatloc vin có thể cung cấp một khoản b52 game bài 100% trận đấu là $100 với yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng 20x b52 game bài. Sau khi gửi $100, bạn được trao thưởng $100, tăng số dư của bạn lên $200. Bạn không thể rút b52 game bài cho đến khi đã đặt một tổng cộng $2000 giá trị của cược trong phatloc vin.

 

Lựa chọn trò chơi

Tôi khuyên bạn nên luôn đọc các điều khoản và điều kiện trước khi nhận b52 game bài. T&Cs thường giới hạn những trò chơi bạn có thể chơi để hoàn thành b52 game đánh bài đổi thưởng. Các trò chơi cho phép cược đồng thời vào kết quả chiến thắng và thua hiếm khi được phép với tiền thưởng có thể dùng tiền mặt. Điều này bao gồm Roulette, Baccarat, Craps, và Sic B o . Blackjack thường không được phép cũng vì những lý do khác nhau. Blackjack có một cạnh nhà thấp và một phương sai hợp lý, làm cho nó là trò chơi mong muốn nhất trong phatloc vin để hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng.

Bảng dưới đây liệt kê các cạnh nhà và dữ liệu độ lệch tiêu chuẩn cho các lựa chọn trò chơi phổ biến. Nhà cạnh được định nghĩa là thua trung bình mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu. Với mục đích chơi b52 game bài, một con số hữu ích hơn là tổn thất trung bình trên mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng. Cả hai giá trị cạnh nhà đều được liệt kê trong bảng. Hai giá trị sẽ chỉ khác nhau đối với các trò chơi có tăng hoặc tăng gấp đôi, trong đó kích thước cược cuối cùng có thể lớn hơn cược ban đầu.

Hai cột cuối cùng liệt kê mức tăng trung bình và một phạm vi độ lệch tiêu chuẩn của lợi nhuận cho $100 b52 game bài với cược 20xB đề cập trước đó. Đối với phạm vi 1 SD, kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng được giả định là $5. Trong các pokers video n-play, đây là tổng cược ban đầu tổng kết trên tất cả các tay, không phải là cược mỗi bàn tay. Ví dụ với 100 chơi Jacks hoặc tốt hơn, có một $0.05 b52 game đánh bài đổi thưởng vào mỗi 100 tay, kết quả là tổng b52 game đánh bài đổi thưởng $5. Độ lệch chuẩn trong bảng được tính với các giả định tương tự.

Trò chơi
Nhà Cạnh
Độ lệch chuẩn
Tăng trung bình với $100 20xB Bonus
1 SD Với $100
20xB Bonus,
Sử dụng $5 cược
Mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu
Mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng
Mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu
Mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng
Blackjack: Tiêu chuẩn
~ 0,5%
~ 0,45%
1.14
1.07
$91
-$15 đến +$200
Video Poker: Jacks hoặc tốt hơn 100 chơi
0.46%
0.46%
1.46
1.46
$91
-$55 đến +$235
Video Poker: Jacks hoặc tốt hơn 10-chơi
0.46%
0.46%
1.93
1.93
$91
-$100 đến +285 đô la
Video Poker: Jacks hoặc tốt hơn 4-play
0.46%
0.46%
2.52
2.52
$91
-$160 đến +$345
Video Poker: Jacks hoặc tốt hơn 1-play
0.46%
0.46%
4.42
4.42
$91
-$350 đến +$535
b52 game bài Texas Hold'em
2.04%
0.53%
3.50
1.79
$89
-$90 đến +$270
Casino Hold'em
2.16%
0.82%
2.61
1.61
$84
-$80 đến +$240
3-Card Poker: Ante & Play
3.37%
2.01%
1.64
1.27
$60
-$65 đến +$185
Poker 3-thẻ: Pair Plus
2.32%
2.32%
2.91
2.91
$54
-$235 đến +$345

Nhìn vào bảng, sự lựa chọn trò chơi tốt nhất rõ ràng là Blackjack. Texas Hold'em Bonus, Casino Hold'em, và Jacks hoặc Better Video Poker cũng có mức tăng trung bình cao, nhưng có một phương sai cao hơn. Điều này dẫn đến phạm vi lợi nhuận 1 SD lớn, và một cơ hội tốt để phá vỡ trước khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng. Bạn có thể muốn giảm kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng để giảm thiểu phương sai này. Nếu bốn trò chơi này không có sẵn , Tôi khuyên bạn nên 3-Card Poker: Ante & Chơi. Lưu ý rằng cặp chơi poker 3 thẻ cộng với cược có một cạnh nhà thấp hơn mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu so với ante & play cược, nhưng cạnh nhà cao hơn cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng. Cạnh nhà trên mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng là con số hữu ích hơn khi ước tính tổn thất trên một yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng.

 

Kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng

Kích thước cược kiểm soát rủi ro lệch so với lợi nhuận trung bình trong bảng trên. Sử dụng một cược nhỏ làm giảm nguy cơ phá vỡ trước khi đáp ứng yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng, nhưng làm tăng số tay để chơi và thời gian tham gia. Một cược lớn hơn làm tăng cơ hội thua lỗ hoặc đạt được cao hơn mức lợi nhuận dự kiến. Chọn kích thước cược là sự cân bằng giữa giảm nguy cơ thua lỗ và giảm thời gian đầu tư.

Bảng dưới đây liệt kê cơ hội thực hiện một lợi ích và thời gian cần thiết với một loạt các kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng, chơi blackjack trong ví dụ b52 game bài b52 game đánh bài đổi thưởng $100 20xB. Xem Return & Variance Calculator để kiểm tra các kích cỡ cược khác.

Kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng
Tay
Giờ*
Cơ hội đạt được
1 Độ lệch chuẩn
1
~1800
3
97%
+45 đến +140
2
~900
1.5
91%
+25 đến +160
3
~600
1
87%
+10 đến +175
5
~350
0.6
80%
-15 đến +200
10
~175
0.3
73%
-60 đến +245
* (Tỷ lệ được chơi ước tính là 600 tay mỗi giờ. Tốc độ tối đa thay đổi tùy theo phần mềm và kỹ năng.)

 

Chiến lược nâng cao

Mức tăng dự kiến của một b52 game bài có thể dùng tiền mặt (tiền cược) có thể được thể hiện dưới dạng b52 game bài - b52 game đánh bài đổi thưởng trung bình * cạnh nhà (mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng). Hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng với cược blackjack nhỏ trong ví dụ b52 game bài $100 20xB ở trên, mức tăng trung bình là $100 - 2000 * 0.45% = ~$90. Lưu ý rằng tôi đã viết “b52 game đánh bài đổi thưởng trung bình.” Bạn có thể giảm số tiền b52 game đánh bài đổi thưởng trung bình bằng cách tăng cơ hội phá vỡ sớm trong việc b52 game đánh bài đổi thưởng.

Ví dụ: nếu bạn b52 game đánh bài đổi thưởng toàn bộ số dư của bạn vào một trò chơi loại lật đồng xu trước khi hoàn thành đặt cược, sau đó một nửa thời gian bạn sẽ phá sản và mất $100. Nửa còn lại của thời gian, bạn sẽ giành chiến thắng cược và bắt đầu với một số dư $400. Sau khi mất $10 trong quá trình b52 game đánh bài đổi thưởng, bạn sẽ kết thúc với số dư $390. Một nửa thời gian bạn mất $100, và một nửa thời gian bạn đạt được $290, cho một mức tăng trung bình của (-$100 + $290) /2 = ~$95.

Dọc theo cùng một dòng, bạn có thể thực hiện cược lớn trên blackjack cho đến khi đạt được một mục tiêu bankroll 2x, sau đó chuyển sang cược nhỏ hơn. Một lần nữa, bạn sẽ cắt giảm số tiền b52 game đánh bài đổi thưởng trung bình một nửa và giảm tổn thất dự kiến trong quá trình b52 game đánh bài đổi thưởng gần một nửa. Bạn cũng có thể tăng lãi trung bình bằng cách thực hiện các cược lớn trong suốt quá trình b52 game đánh bài đổi thưởng (không giảm kích thước cược sau khi đạt mục tiêu) vì cược trung bình sẽ giảm với các cược lớn có kích thước cố định, cũng như với các cược lớn cho đến khi đạt được mục tiêu.

Có rất nhiều lựa chọn trò chơi có thể bên cạnh blackjack. Bạn có thể bắt đầu chơi thông qua b52 game bài trên một trò chơi phương sai cao hơn như Video Poker hoặc Texas Hold'em Bonus, sau đó chuyển sang một trò chơi phương sai thấp hơn sau khi đạt được mục tiêu. Xem Trang Cá Cược Hai Cấp để biết thông tin chi tiết hơn về các chiến lược nâng cao như thế này và thông tin cụ thể hơn về mức độ tăng lợi trung bình.

 

b52 game bài sau cược & các biến thể khác

Một số phatloc vin không giải thưởng có thể dùng tiền mặt cho đến khi hoàn thành b52 game đánh bài đổi thưởng. Những khoản b52 game bài này được liệt kê là “Post-Wager” trong một số danh sách b52 game bài. Rõ ràng cá cược có độ lệch lớn hoặc cao sẽ không tăng EV, nếu bạn không thể b52 game đánh bài đổi thưởng b52 game bài. Quy tắc này thay đổi mức tăng dự kiến để b52 game bài - yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng * cạnh nhà (mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng).

Một số phần mềm cho phép bạn rút tiền thắng cược từ chơi b52 game bài mà không cần hoàn thành b52 game đánh bài đổi thưởng. Điều này mở ra cánh cửa cho các chiến lược thay thế.

 

Copyright © 2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.