Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


MÁY TÍNH TRẢ LẠI & PHƯƠNG SAI

 

Tóm tắt

Máy tính này liệt kê lợi nhuận dự kiến của một b52 game bài và cơ hội trở lại tích cực. Bạn có thể sử dụng máy tính này để giúp chọn một kích thước cược hoặc để kiểm tra xem kết quả của bạn có trong kỳ vọng bình thường hay không. Các đầu vào cần thiết cho máy tính này là lựa chọn trò chơi, b52 game bài, b52 game đánh bài đổi thưởng và kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng. Sau khi chọn các giá trị, nhấp vào “Tính toán” để hiển thị kết quả. Một calc sửa đổi cũng có sẵn, trả về ước tính giờ chơi cùng với dữ liệu trở lại & phương sai. Tôi khuyên bạn nên sử dụng mô phỏng cho các trò chơi Video Poker, Hold'em cao, Let It Ride, và Ultimate Texas Hold'em vì họ đòi hỏi một số lượng lớn tay cho kết quả calc chính xác. Để có giải thích chi tiết hơn, hãy xem trang độ chính xác của máy tính. Xem trang hướng dẫn để biết thêm chi tiết về thao tác calc.

trò chơi:
Siêu 7
độc thân boong
cướp biển
Tiêu chuẩn, Super 7s,...

Phòng đơn châu Âu
Multi-hand
Single Deck
châu Á
Tây Ban Nha T
ies Win
AC, Cổ điển, Prog.
Double Deck
châu Âu
Độc Deck
Vegas
Video: 4 sàn
Video: 8 sàn
Phao (phao)
Tiêu chuẩn, Lucky 7
Single Deck
Châu Âu

Phòng Tiêu chuẩn giường đơn
Châu Âu

Phao tiêu chuẩn
6 Deck
Bất cứ điều gì đi
đôi boong
châu Âu
Sống Aces
Single Deck
Đầu hàng
Vegas
Blackjack Swap
Atlantic City
cổ
điển cổ điển với CD
châu Âu, Streak, cặp
Tây Ban Nha
Vegas DT, Bonus
Vegas Single boong
Vegas Strip
Pontoon
Tiêu chuẩn, Pro, Mini
Single Deck
Pontoon
châu Âu, Progressive
Perfect Cặp
Vegas Strip
Tiêu chuẩn/Vegas
Atlantic City
cổ điển
châu Âu
Tây Ban Nha
VC Games
Phao (phao)
Người chơi đơn, BP, HL
Single Deck
Multi Player, Multi-Hand
Tiêu chuẩn, Progressive
21 Duel
Double Attack
Live
Pro
Surrender
Switch
UK
Pontoon
4 sàn
6 sàn
8 sàn (Tiêu chuẩn)
Châu Âu, 6D
châu Âu, 8D
Pontoon, 2D (Tiêu chuẩn)
Phao, 8D
Bodog (6D với Sur.)
Tiêu chuẩn
đa tay
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn,
Sống nhiều tay, thanh toán sớm
20 Bonus
Double Attack
châu Âu, 21+3
Hot Streak
Power
Bảng, Multi-hand
Mũ hàng đầu
Tiêu chuẩn
Tây Ban Nha
Blackjack ChuyểnD

J


L


S

Bankroll: Standard Limited
Tiền gửi:
b52 game bài:
b52 game đánh bài đổi thưởng: Tổng xB
Kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng:
Nhiều tay:
Người chơi tay:
Bàn tay đại lý:
Nhà cạnh (%):
Độ lệch chuẩn:
Corr. Giữa tay:
Cược cuối cùng: Tỷ lệ cược ban đầu:
Thể hiện: mỗi Tay mỗi cược


Copyright © 2006-2014 www.. Tất cả quyền được bảo lưu.