Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài

BLACKJACK TÍNH CHIẾN LƯỢC

 

Tóm tắt

Máy tính này tạo ra một bảng chiến lược blackjack dựa trên bộ lập trình các quy tắc. Chọn nút Chuyển sang Advanced Calc để thêm hỗ trợ cho các lựa chọn quy tắc ít phổ biến hơn bao gồm 5 thẻ 21 b52 game bài, b52 game bài Charlie, 777 b52 game bài; hạn chế chia; và xem trên 10. Xem trang blackjack để biết thêm thông tin về các tùy chọn quy tắc. Đặt lựa chọn tối ưu hóa thành “Per Hand” cho chiến lược tiêu chuẩn và cạnh nhà. Sử dụng tối ưu hóa “Per Wager” để tạo ra một bảng chiến lược giúp giảm thiểu tổn thất dự kiến trong một yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng bằng cách chọn tăng gấp đôi hoặc chia khi cược đôi có cạnh nhà thấp hơn so với cược tiếp theo, và để hiển thị cạnh nhà mỗi cược. Sử dụng tối ưu hóa “Hai tầng” để ủng hộ tăng gấp đôi phương sai cao hơn và phân chia khi b52 game đánh bài đổi thưởng vào mục tiêu đạt được (ở chế độ nâng cao). Các chế độ nâng cao resplit và blackjack trả lựa chọn không ảnh hưởng đến chiến lược khi tối ưu hóa “Per Hand” được chọn.

 

Blackjack Chiến lược Calculator
Tầng


cho phép
Tối ưu hóa:
Blackjack Chiến lược Calculator
Bộ sàn: 1 2 4 5 6 8
Đại lý đứng trên mềm 17
Dealer Hits trên mềm 17
Đôi trên bất kỳ 2 thẻ
đôi trên cứng 9-11
Double On Hard 10-11
Double On Hard/mềm 9-11
Đại lý Peeks Đối với BJ
Đại lý Không Peek Đối với BJ
Đại lý Peeks trên Ace
Đại lý Peeks trên Ten
Playtech Peek (cược chia mất)
Không đầu hàng
muộn (tiêu chuẩn) đầu hàng
sớm đầu hàng chống lại 10
Đầu hàng đầy đủ sớm
Không có #-Thẻ Bonus
5-Thẻ Charlie
6-Card Charlie
7-Thẻ Charlie
ces
Không
thể Split Aces Không thể chia 4s, 5s, & 10s
5-Thẻ 21 Trả 2:1
5+ Thẻ 21 Trả 2:1
777 Trả 3:1
Không Resplits
Resplit để 3 tay
Resplit để 4 tay
Resplit Aces
Shuffle Sau Mỗi Tay
Blackjack Pays 3:2
Blackjack Pays 1:1
Blackjack Pays 6:5
Blackjack Pays 2:1
Phù hợp BJ Pays 2:1
Tối ưu hóa:


Copyright © 2006-2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.