Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


BACCARAT

 

 

Giới thiệu

Baccarat là một trò chơi casino phổ biến mà có sẵn với gần như tất cả các phần mềm trực tuyến. Cược vào cả người chơi và chủ ngân hàng có cơ hội chiến thắng tương tự và cạnh nhà thấp chỉ hơn 1%. Thật không may các trò chơi hiếm khi được tính vào b52 game đánh bài đổi thưởng tại các khoản b52 game bài phi Microgaming vì nó có thể đồng thời b52 game đánh bài đổi thưởng vào cả người chơi và chủ ngân hàng, làm giảm đáng kể phương sai.

 

Quy tắc và chơi

Khi bắt đầu mỗi tay, bạn có thể b52 game đánh bài đổi thưởng vào người chơi chiến thắng, chủ ngân hàng chiến thắng, hoặc kết quả cà vạt. Sau khi bạn đã b52 game đánh bài đổi thưởng của bạn, cả người chơi và chủ ngân hàng được xử lý 2 thẻ. Tay được xếp hạng theo chữ số nhất bên phải của tổng thẻ của họ. Ví dụ, một bàn tay chứa một 6 và 7 được đánh giá là một 3. Tổng thẻ là 6+7=13, và chữ số nhất bên phải của tổng này là 3. Người chơi hoặc chủ ngân hàng có thể được phát thẻ thứ 3 theo các quy tắc được liệt kê dưới đây.

—Nếu người chơi hoặc chủ ngân hàng có tổng cộng 8 hoặc 9 thì không có thẻ bổ sung nào được rút ra. Nếu không chơi tiền thu được như sau:

—Nếu người chơi có tổng cộng 0-5 thì người chơi rút ra một thẻ thứ 3. Nếu người chơi có tổng số ban đầu là 6 hoặc 7, anh ấy đứng. Lưu ý rằng người chơi phải tuân theo chiến lược này. Anh ta không thể chọn để đứng trên một 4 hoặc nhấn một 6.

—lượt chơi của chủ ngân hàng thay đổi tùy theo tổng số và kết quả thẻ thứ 3 của người chơi. Nếu người chơi không rút thẻ thứ 3, chủ ngân hàng rút ra nếu có tổng số 0-5. Nếu không, chủ ngân hàng rút ra theo bảng liệt kê dưới đây.

Bàn tay của ngân hàng Thẻ thứ 3 của người chơi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 H H H H H H H H H H
1 H H H H H H H H H H
2 H H H H H H H H H H
3 H H H H H H H H S H
4 S S H H H H H H S S
5 S S S S H H H H S S
6 S S S S S S H H S S
7 S S S S S S S S S S
H
Hit (Vẽ thẻ thứ 3)
S
Đứng

Cược ngân hàng có cơ hội chiến thắng lớn hơn một chút so với cược của người chơi vì chiến lược ngân hàng được cải thiện. Để bù đắp lợi thế này, cược ngân hàng có hoa hồng 5%. cược Banker trả 0. 95:1, trong khi cược người chơi trả 1:1. Nếu bạn b52 game đánh bài đổi thưởng $100 vào chủ ngân hàng và giành chiến thắng, bạn nhận được $195. nếu bạn b52 game đánh bài đổi thưởng $100 vào máy nghe nhạc và giành chiến thắng, bạn nhận được $200. cược Banker và cược người chơi được trả lại, nếu bàn tay là cà vạt.

Tie cược trả 8:1 và có một cạnh nhà cao hơn nhiều so với cược của người chơi hoặc chủ ngân hàng.

 

Chiến lược

Với những quy tắc phức tạp như vậy, chiến lược tối ưu cho baccarat là đơn giản đáng ngạc nhiên. Không có sự lựa chọn chiến lược trong số đó thẻ để có hoặc có đất/đứng. Đặt cược vào chủ ngân hàng hoặc người chơi, sau đó chờ cho các đại lý để lật thẻ, và xem bạn có thắng hay không. Cược ngân hàng có một cạnh nhà thấp hơn một chút so với cược của người chơi trong hoàn cảnh điển hình, như giải thích dưới đây. Chiến lược tối ưu là chỉ đơn giản là b52 game đánh bài đổi thưởng vào chủ ngân hàng.

 

Nhà Cạnh

Theo quy tắc điển hình với 6 hoặc 8 sàn, cạnh nhà của cược chủ ngân hàng là 1.06%; cạnh nhà của cược người chơi là 1,24%; và cạnh nhà của cược cà vạt là hơn 14%. Những quy tắc tiêu chuẩn này được sử dụng bởi Playtech, Cryptologic, RTG (hầu hết), Chartwell, Boss, Rival, và hầu hết các phần mềm khác.

Microgaming, Wagerworks, Grand Virtual và Party Gaming cung cấp baccarat đơn boong, với một cạnh nhà giảm 1.01% trên cược ngân hàng. 5Dimes Bonus Casino và Galewind S oftware cung cấp trò chơi với một khoản hoa hồng 4% trên chủ ngân hàng, dẫn đến một cạnh nhà của 0.60%. Zero Lounge của Betfair cung cấp baccarat với khoản hoa hồng 2.75% đối với chủ ngân hàng, giảm cạnh nhà xuống còn 0,03%. Giá trị House Edge được liệt kê trong bảng dưới đây. Để kiểm tra các bộ quy tắc khác, hãy xem baccarat nhà cạnh calc.


Cược
Betfair Zero Lounge
(2.75% comm.)
5Dimes Bonus Casino
Galewind
Microgaming /Wagerworks/Grand Virtual/Đảng (1 Deck)
Chơi game thế giới
(4 sàn)
Thanh toán tiêu chuẩn
(6+ Decks)
Ngân hàng b52 game đánh bài đổi thưởng
0,03%
0.60%
0.60%
1.01%
1.05%
1.06%
1.06%
Người chơi b52 game đánh bài đổi thưởng
1.24%
0.79%
1.24%
1.29%
1.24%
1.24%
1.24%
Tie Bet
14.36%
14.36%
4.93%
15.75%
14.59%
14.44%
14.36%


RealTime phatloc vin Gaming
cho phép các đại lý để cấu hình sàn và quy tắc, vì vậy một số phatloc vin sử dụng một thanh toán sửa đổi từ phía trên. phatloc vin RTG tròn xuống hoa hồng trên ngân hàng cược gần nhất 0.25. Quy tắc này làm tăng hoa hồng lên hơn 5% và làm tăng cạnh nhà, nếu cá cược ngân hàng của bạn không phải là một bội số của $5. Nếu bạn không b52 game đánh bài đổi thưởng một bội số $5, thì người chơi b52 game đánh bài đổi thưởng có thể có một cạnh nhà thấp hơn so với chủ ngân hàng.

 

Biến thể

Một số phatloc vin Chartwell cung cấp một trò chơi baccarat “No Commission”, nơi mà cá cược ngân hàng trả 1:1 trên chiến thắng không phải 8 và 1:2 trên 8 chiến thắng. Sự thay đổi này làm tăng cạnh nhà lên 4.07% trên cược của chủ ngân hàng, làm cho người chơi b52 game đánh bài đổi thưởng vượt trội hơn (đặt cược của người chơi không thay đổi).

 

Chênh lệch và Kích thước cược

Độ lệch tiêu chuẩn mỗi tay của baccarat là ~0.93, thấp hơn blackjack và hơi thấp hơn roulette. Phương sai thấp liên quan đến thanh toán tối đa 1:1 và một phần nhỏ của bàn tay đang được đẩy.

Bảng dưới đây cho thấy cơ hội kết thúc trên số dư tiền gửi với bankroll không giới hạn, sau khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng với 5 kích thước cược. Các quy tắc tiêu chuẩn và một cạnh nhà 1.06% được giả định. Xem máy tính lợi nhuận & phương sai để biết các ước tính cụ thể hơn.

Kích thước b52 game đánh bài đổi thưởng Yêu cầu Playthrough
10xB 20xB 30xB 40xB 50xB 60xB 70xB
B/100 99.9% 97% 91% 84% 76% 69% 63%
B/50 98% 91% 87% 76% 69% 64% 59%
B/20 91% 80% 73% 67% 63% 59% 56%
B/10 83% 73% 66% 62% 59% 56% 54%
B/5 75% 66% 62% 59% 56% 54% 53%

 

Copyright © 2008-2014 www. Tất cả các quyền được bảo lưu.