Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


ACES & FACES

 


Giới thiệu

Aces & Faces là một biến thể của 8/5 Jacks hoặc tốt hơn với một thanh toán tăng cho 4 của một loại với Aces & thẻ mặt. Trò chơi có sẵn với Microgaming, Playtech, Tỷ lệ On, Rival, Grand Virtual, và Random Logic.

 

Chiến lược

Chiến lược cho Aces & Faces được liệt kê dưới đây. Chọn lựa đánh số thấp nhất mà bạn có thể hình thành bằng tay ban đầu của bạn, sau đó loại bỏ các thẻ còn lại. “Thẻ cao” cho thấy Jack để Ace. Sử dụng máy tính chiến lược cho Double Jackpot (Double Aces và Faces) và các trò chơi khác với paytables độc đáo.

Aces & Faces: Bảng thanh toán tiêu chuẩn

1 Royal Flush, thẳng tuôn ra, 4 loại
2 4 đến một Royal Flush
3 Nhà đầy đủ, tuôn ra, Thẳng
4 3 của một loại
5 4 đến tuôn ra thẳng
6 Hai Cặp
7 Cặp cao (JJ đến AA)
8 3 đến một Royal Flush
9 4 đến một tuôn ra
10 TJQK
11 Cặp thấp (22 đến TT)
12 4 đến thẳng, không có khoảng cách
13 3 đến thẳng tuôn ra, không có khoảng cách hoặc 2 thẻ cao
14 3 đến Straight Flush, 1 Gap & Thẻ cao
15 2 Thẻ cao phù hợp
16 4 đến thẳng, 3 thẻ cao
17 JQK, JQ
18 KQ, KJ
19 3 đến thẳng tuôn ra, 1 khoảng trống hoặc 2 khoảng trống & Thẻ cao
20 Phù hợp với TJ, TQ
21 AK, AQ, AJ
22 1 Thẻ cao
23 3 đến thẳng tuôn ra, Khác
24 Vẽ lại

 

 

 

 

Aces & Faces Paytables

Các paytable tiêu chuẩn được sử dụng với Microgaming, Tỷ lệ On, Rival, Grand Virtual, và Random Logic. Playtech sử dụng một paytable giảm cho 25-chơi và paytable tiêu chuẩn cho 1 và 4-chơi. Real Time Gaming và Cryptologic không cung cấp trò chơi này. Xem máy tính thanh toán để ước tính thanh toán với bảng thanh toán khác.

Tay Thanh toán tiêu chuẩn 25-chơi Playtech VueTec
Royal Flush 800 800 800
Tuôn ra thẳng 50 50 40
4 Aces 80 160 60
4 J-K 40 80 30
4 2-Q 25 50 20
Nhà đầy đủ 8 9 6
Tuôn ra 5 5 5
Thẳng 4 4 4
3 của một loại 3 3 3
Hai Cặp 2 1 2
Giắc cắm hoặc tốt hơn 1 1 1
Không có gì 0 0 0
Thanh toán 99.26% 95.44% 95.08%

 

Copyright © 2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.