Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


TẤT CẢ ACES

 


Giới thiệu

Tất cả Aces là một biến thể của Jacks hoặc tốt hơn với Payouts tăng cho 4 của một Loại và giảm thanh toán cho một số tay khác. Trò chơi chỉ có tại phatloc vin Microgaming và The Casino Lobby. Tất cả Aces có một thanh toán 99.92%, cao hơn bất kỳ trò chơi poker video khác được cung cấp bởi Microgaming. Autohold không có sẵn cho trò chơi này vì cạnh nhà thấp.

 

Chiến lược

Bảng dưới đây liệt kê chiến lược cho All Aces poker video. Chọn lựa đánh số thấp nhất mà bạn có thể hình thành bằng tay ban đầu của bạn, sau đó loại bỏ các thẻ còn lại. Lưu ý rằng “thẻ cao” cho thấy Jack để Ace.

 

Tất cả Aces: Microgaming

1 Royal Flush, 4 loại, thẳng tuôn ra
2 4 đến một Royal Flush
3 3 của một loại, A-4
4 Nhà đầy đủ
5 3 của một loại, 5-K
6 Tuôn ra, thẳng
7 4 đến một tuôn ra thẳng, không có khoảng cách
8 Cặp Aces
9 4 đến một tuôn ra thẳng, Khác
10 Hai Cặp
11 3 đến Royal Flush, TJQ, JQK
12 Cặp J-K
13 3 đến một Royal Flush, Khác
14 4 đến một tuôn ra
15 Cặp 2-4
16 4 đến Straight, 89TJ, 9TJQ, TJQK
17 Cặp 5-T
18 4 đến thẳng, không có khoảng cách
19 3 đến Straight Flush, Không Gap hoặc 1 Gap & Thẻ cao
20 3 đến thẳng tuôn ra, 2 thẻ cao
21 2 Thẻ cao phù hợp
22 4 đến thẳng, 3 thẻ cao
23 MỘT
24 JQK
25 3 đến thẳng tuôn ra, 1 khoảng trống hoặc 2 khoảng trống & Thẻ cao
26 4 đến thẳng, 2 thẻ cao
27 JQ, QK, JK
28 Phù hợp với TJ, TQ
29 J, Q, K
30 3 đến thẳng tuôn ra, Khác
31 4 đến Straight, Khác
32 Vẽ lại

 

Tất cả Aces Paytable

Tất cả Aces có sẵn với Microgaming và phần mềm. Xem máy tính thanh toán để ước tính thanh toán với paytable sửa đổi.

Tay Tất cả Aces (MG) Siêu Aces (GV)
Royal Flush 800 800
Tuôn ra thẳng 60 60
4 Aces 400 400
4 2-4 100 80
4 5-K 50 50
Nhà đầy đủ 7 7
Tuôn ra 5 5
Thẳng 4 4
3 của một loại 3 3
Hai Cặp 1 1
Giắc cắm hoặc tốt hơn 1 1
Không có gì 0 0
Thanh toán 99.92% 98.85%

 

Copyright © 2006-2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.