Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


BA THẺ POKER

 


Giới thiệu

Như tên của nó, Three Card Poker là một biến thể poker sử dụng tay 3-thẻ. Ba Card Poker có sẵn với tất cả các phần mềm casino lớn hơn ngoại trừ Grand Virtual. Trò chơi có thể là một lựa chọn hữu ích cho chơi b52 game bài khi các trò chơi cạnh nhà thấp hơn như blackjack, video poker, Texas hold'em thưởng, và casino hold'em không có sẵn.

 

Quy tắc và chơi

Three Card Poker có hai lựa chọn cá cược - b52 game đánh bài đổi thưởng Pair Plus và cược Ante & Play. Với bảng thanh toán tiêu chuẩn, cược Pair Plus có cạnh nhà thấp hơn cho mỗi cược ban đầu, và cược Ante & Play có cạnh nhà thấp hơn cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng (và thua lỗ dự kiến nhỏ hơn so với yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng).

Vở kịch cho Pair Plus là thẳng về phía trước. Sau khi b52 game đánh bài đổi thưởng, bạn sẽ được xử lý một bàn tay 3 thẻ. Nếu bàn tay chứa một cặp hoặc tốt hơn, bạn được trả tiền thắng cược. Không có lựa chọn thẻ, tăng cược, hoặc các quyết định chiến lược khác. Hầu hết các phatloc vin sử dụng bảng lương tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây cho Pair Plus. Điều này bao gồm Microgaming, Playtech, Cryptologic, Chartwell, Boss Media, Tỷ lệ On, Rival, World Gaming, và Orbis. Các phatloc vin b52 game bài tại 5Dimes cung cấp một sự lựa chọn của 7 trò chơi với paytable cải thiện. Hai paytables 5Dimes với cạnh nhà thấp nhất được liệt kê dưới đây. Một số Wagerworks và phatloc vin RealTime Gaming sử dụng bảng lương tiêu chuẩn, và một số sử dụng một bảng lương ít mong muốn. Lưu ý rằng một phần tốt của thanh toán tổng thể cho trò chơi này là trong tuôn ra thẳng hiếm và 3 của một tay loại.

Tay Tỷ lệ 5Dimes “Mức thanh toán” 5Dimes “b52 game bài đầy đủ trả tiền” Gió Gale Tiêu chuẩn Giảm Wagerworks DGS, Giảm RTG Giảm RTG Lưới Ent Logic ngẫu nhiên
Tuôn ra thẳng 1 trong 460 2.87 đến 1 44 đến 1 40/50 đến 1 40 đến 1 35 đến 1 40 đến 1 35 đến 1 50/100 đến 1 40 đến 1
3 của một loại 1 trong 425 2.87 đến 1 32 đến 1 30 đến 1 30 đến 1 33 đến 1 25 đến 1 25 đến 1 40 đến 1 30 đến 1
Thẳng 1 trong 30 2.87 đến 1 6 đến 1 6 đến 1 6 đến 1 6 đến 1 6 đến 1 6 đến 1 5 đến 1 5 đến 1
Tuôn ra 1 trong 20 2.87 đến 1 4 đến 1 4 đến 1 4 đến 1 4 đến 1 4 đến 1 4 đến 1 3 đến 1 4 đến 1
Cặp 1 trong 6 2.87 đến 1 1 đến 1 1 đến 1 1 đến 1 1 đến 1 1 đến 1 1 đến 1 1 đến 1 1 đến 1
Không có gì 3 trong 4
Nhà Cạnh 0.89% 0.98% 2.15% 2.32% 2.70% 3.49% 4.58% 5.02% 5.57%

 

Cược Ante & Play không thẳng về phía trước như b52 game đánh bài đổi thưởng Pair Plus. Sau khi b52 game đánh bài đổi thưởng Ante, người chơi được chia ba thẻ. Người chơi sau đó phải chọn một trong hai gấp và hủy bỏ b52 game đánh bài đổi thưởng của mình, hoặc nâng cao và tăng gấp đôi b52 game đánh bài đổi thưởng của mình. Nếu người chơi tăng lên, sau đó có một số khoản thanh toán có thể.

Nếu các đại lý có một nữ hoàng hoặc tốt hơn, các đại lý “đủ điều kiện.” Nếu người chơi thắng tay và các đại lý đủ điều kiện, thì cả cược ante & nâng cao đều phải trả 1:1. Nếu đại lý không đủ điều kiện (bất kể người chơi thắng hay thua tay), thì cược ante trả 1:1, và cược tăng sẽ được trả lại. Nếu người chơi mất bàn tay và các đại lý đủ điều kiện, sau đó cả hai cược đều thua.

Nếu người chơi được tuôn ra thẳng, 3 loại, hoặc thẳng; sau đó người chơi nhận được tiền thắng cược bổ sung như được liệt kê trong bảng dưới đây. b52 game bài này không phụ thuộc vào trình độ chuyên môn đại lý “. “* Hầu hết các phatloc vin sử dụng paytable b52 game bài tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây cho Ante & Chơi. Điều này bao gồm Microgaming, Playtech, Cryptologic, Chartwell, Wagerworks, Net Ent, Boss Media, Random Logic, Tỷ lệ On, Rival, World Gaming, DGS, và Orbis. Các phatloc vin b52 game bài tại 5Dimes cung cấp một sự lựa chọn của 7 trò chơi với paytable cải thiện. Hai paytables 5Dimes với cạnh nhà thấp nhất được liệt kê dưới đây. Một số phatloc vin RealTime Gaming sử dụng bảng lương tiêu chuẩn, và một số sử dụng paytables ít mong muốn. Năm 2012, Microgaming giới thiệu trò chơi poker 3 thẻ gọi là “High Speed Poker”, trong đó có một ante & play paytable cải tiến và không cung cấp một cặp cộng với tùy chọn b52 game đánh bài đổi thưởng.

Tay
Tỷ lệ
5Dimes “b52 game bài đầy đủ trả tiền”
5Dimes “Thẳng thưởng”
Microgaming Poker tốc độ cao
Cantor Gaming (Ties Win)
Gió Gale
Tiêu chuẩn
Giảm RTG
Giảm RTG
Tuôn ra thẳng
1 trong 460
10. 5:1
5:1
7:1
5:1
5/ 10:1
5:1
4:1
3:1
3 của một loại
1 trong 425
9:1
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
3:1
2:1
Thẳng
1 trong 30
1:1
1. 75:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
Nhà Cạnh (mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu)
0.89%
0.93%
2.94%
3.24%
3.29%
3.37%
3.83%
4.28%
Cạnh nhà cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng
0.53%
0.55%
1.76%
1.93%
1.96%
2.01%
2.28%
2.56%

*Quy tắc Gala-Coral-Eurobet

Các phatloc vin chính Gala và phatloc vin trò chơi Coral/Eurobet cung cấp một trò chơi poker 3 thẻ với các quy tắc phi tiêu chuẩn. b52 game bài ante chỉ trả tiền khi các đại lý đủ điều kiện. Nếu các đại lý không đủ điều kiện, b52 game bài không trả tiền. Quy tắc không mong muốn này làm tăng cạnh nhà mỗi cược ban đầu lên 0,83% và cạnh nhà mỗi cược 0,50%, dẫn đến cặp tiền cộng với cược có một cạnh nhà thấp hơn mỗi cược so với cược ante & play.


Chiến lược

Với bảng xếp hạng tiêu chuẩn và quy tắc, cược ante & play có cạnh nhà thấp hơn cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng. Vì vậy, khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng, cược ante & play thường là lựa chọn tốt hơn. Để giảm thiểu sự mất mát dự kiến mỗi tay trên ante & chơi cược, nâng cao khi bàn tay 3-thẻ của bạn là một nữ hoàng không phù hợp, 6, 4 hoặc tốt hơn. Ví dụ, bạn sẽ nâng cao trên một Q/7/2, nhưng không phải là một Q/6/3.

Để giảm thiểu tổn thất dự kiến cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng (tổn thất tối thiểu so với yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng), nâng cao khi bàn tay của bạn là Q/6/2 hoặc tốt hơn với bảng thanh toán tiêu chuẩn; và nâng cao khi bàn tay của bạn là Q/5/4 hoặc tốt hơn với RTG giảm paytable.

Trong trò chơi nhiều tay, chiến lược trên tay sau có thể được tối ưu hóa bằng cách xem xét các hiệu ứng của các thẻ đã chơi trước đó trong tay trước đó. Cạnh nhà trên ante & play cược có thể được cải thiện bằng 0,54% trên tay thứ 5 của chơi nhiều tay, dẫn đến một cạnh nhà mỗi tay là 2.83% và cạnh nhà mỗi cược là 1.67% với bảng trả tiền 5/4/1 tiêu chuẩn. Với paytable 7/4/1 của Microgaming High Speed Poker, cạnh nhà có thể được giảm xuống còn 2.40%, và cạnh nhà mỗi cược có thể được giảm xuống còn 1.41%. Chiến lược đa tay tối ưu không thể tóm tắt tốt trong một số quy tắc ngắn như trò chơi một tay. Thay vào đó, tôi khuyên bạn nên sử dụng 3 Card Poker Chiến lược Calculator, so sánh EV nâng cao và gấp với bất kỳ sự kết hợp của thẻ được biết đến. Một khi bạn nhận được một cảm giác cho trò chơi, bạn sẽ nhận ra bàn tay rằng phần lớn các bàn tay là hiển nhiên, và bạn sẽ chỉ cần sử dụng calc cho một thiểu số nhỏ của bàn tay.

 

Chênh lệch và Kích thước cược

Với bảng thanh toán tiêu chuẩn, độ lệch tiêu chuẩn cho mỗi cược ban đầu là 2.91 cho cặp tiền cược cộng với cược và 1,64 cho cược ante & play. Độ lệch tiêu chuẩn cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng của cược ante & play là 1,27. Giá trị thứ hai là 1.27 phù hợp hơn để ước tính phạm vi lợi nhuận trong khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng.

 

Copyright © 2006-2014 www.. Tất cả quyền được bảo lưu.