Đánh bại b52 game bài Đánh bại b52 game bài


BA THẺ RUMMY

 


Giới thiệu

Three Card Rummy là một trò chơi poker bảng độc đáo có sẵn tại các phatloc vin sử dụng Microgaming, RealTim e Gaming, và phần mềm Cryptologic. Cạnh nhà và phương sai của trò chơi đều tương tự như poker 3 thẻ với một paytable tiêu chuẩn. Dưới nhiều hệ thống trọng số b52 game bài, nó có thể là một lựa chọn hữu ích cho chơi b52 game bài.

 

Quy tắc và chơi

Trong Three Card Rummy, người chơi và đại lý đều được xử lý một bàn tay của ba thẻ từ một boong 52 thẻ tiêu chuẩn. Mục tiêu của Three Card Rummy là để có được một điểm số tay thấp hơn so với các đại lý. Tay được ghi theo tổng của các thẻ cá nhân trừ khi có nhiều thẻ cùng cấp bậc hoặc chạy phù hợp. Aces được xếp hạng là 1, thẻ đánh số được xếp hạng là số tương ứng, và thẻ mặt được xếp hạng là 10. Nếu có thẻ có cấp bậc nào đó hoặc chạy phù hợp với ít nhất 2 lá bài, thì các thẻ đó được xếp hạng là 0 thay vì thứ hạng thẻ riêng lẻ của họ. Trong ảnh chụp màn hình ở đầu trang này, người chơi có một cặp 6 và một Ace. Cặp tiền được tính là 0, và Ace được tính là 1, cho tổng số điểm 0+1 = 1. Các đại lý có một 2 thẻ phù hợp chạy và một 2. Chạy phù hợp được tính là 0, và 2 được tính là 2 cho tổng số điểm 2+0=2.

Sau khi người chơi xem bàn tay ba thẻ của mình, ông có sự lựa chọn để một trong hai nâng cao và tăng gấp đôi ante của mình hoặc gấp và mất cược ante của mình. Nếu người chơi giơ lên, bàn tay được ghi bàn. Bàn tay với tổng số thấp hơn thắng. Nếu đại lý có điểm 20 hoặc thấp hơn, các đại lý đủ điều kiện. Payouts phụ thuộc vào việc các đại lý đủ điều kiện, như được liệt kê dưới đây.

Đại lý không đủ điều kiện — Nâng cao cược đẩy, ante b52 game đánh bài đổi thưởng trả 1:1

Người chơi thắng, Đại lý đủ điều kiện — Nâng cao cược trả theo bảng dưới đây, ante cược trả 1:1

Người chơi và Đại lý Tie, Đại lý đủ điều kiện — Tất cả cược đẩy

Người chơi thua, Đại lý đủ điều kiện — Tất cả cược thua

Điểm người chơi
Nâng cao cược thanh toán
0
4:1
1-5
2:1
6+
1:1

 

Chiến lược

Chiến lược tối ưu cho Three Card Rummy là thẳng về phía trước - tăng với số điểm từ 20 hoặc ít hơn, và gấp lại với số điểm từ 21 trở lên. Lưu ý rằng các đại lý đủ điều kiện với 20 hoặc ít hơn, vì vậy tay của 21 trở lên sẽ mất trừ khi các đại lý đủ điều kiện.

 

Nhà Cạnh

Cạnh nhà (xác định cho mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu) của Three Card Rummy là 3.23%. Kích thước cược trung bình là 1.67x cược ante ban đầu, làm cho cạnh nhà trên mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng 1.93%. Giá trị thứ hai là 1,93% phù hợp hơn để ước tính thua lỗ dự kiến trong khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng.

Cạnh nhà của cược b52 game bài tùy chọn là 3.46%, cao hơn đáng kể so với cược ante.

 

Chênh lệch

Tiêu chuẩn cho mỗi b52 game đánh bài đổi thưởng ban đầu của cược ante là 1.61. Độ lệch tiêu chuẩn cho mỗi đơn vị b52 game đánh bài đổi thưởng của cược ante & play là 1,25. Giá trị thứ hai là 1,25 thích hợp hơn để ước tính phạm vi lợi nhuận trong khi hoàn thành yêu cầu b52 game đánh bài đổi thưởng.

 

Copyright © 2014 www.. Tất cả các quyền được bảo lưu.